¨Κούρεμα" στο κούρεμα

E-mail

Κόψαμε και το κούρεμα! Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, οδήγησε σε μείωση του αριθμού των συνολικών επισκέψεων στα κομμωτήρια, όσο και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη. Οι συνολικές πωλήσεις των κομμωτηρίων μειώθηκαν την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 16%. Η πτώση των πωλήσεων ήταν σαφώς πιο έντονη το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (-20,7%). Σύμφωνα με έρευνα της Icap, ο κλάδος των κομμωτηρίων αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως ατομικής μορφής. Οι τελευταίες εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν ποσοστό άνω του 90% στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες απασχολούν αξιόλογο αριθμό προσωπικού, είναι λίγες αριθμητικά σε σύγκριση με το πλήθος των εν λειτουργία κομμωτηρίων. Περιορισμένος είναι και ο αριθμός των αλυσίδων κομμωτηρίων, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως με τη μέθοδο franchising. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν απασχολούν προσωπικό, δεδομένου ότι τις λειτουργούν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους. Μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων απασχολούν από 1-3 άτομα, τα οποία ενδέχεται να εργάζονται υπό τη μορφή είτε της πλήρους (full time) είτε της μερικής απασχόλησης (part time). Επιπλέον, στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι λειτουργούν λιγότερες από δέκα αλυσίδες franchise, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τα περισσότερα από τα καταστήματα των εν λόγω αλυσίδων ανήκουν σε διαφορετικές μεμονωμένες επιχειρήσεις. Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο αποτελεί ιδιομορφία και αδύνατο σημείο ή ακόμη και απειλή για τον κλάδο, είναι η έντονη παρουσία της κατ'οίκον κομμωτικής. Πολλοί κομμωτές (επαγγελματίες ή μη) παρέχουν τις εξεταζόμενες υπηρεσίες στην οικία των πελατών ή τη δική τους, με αποτέλεσμα να αποσπούν σημαντικό μερίδιο από τα «επίσημα» κομμωτήρια και να οξύνουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

 

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109