Φόροι

Ο γολγοθάς

E-mail

Άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης η διαδικτυακή πύλη του TAXIS, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με την προθεσμία για την υποβολή να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεών τους θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:

Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011.

Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Ε1) πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών- ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507-508, απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

Για τους κωδικούς 657-658, 659-660 και 781-782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση.

Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος. Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο. Πηγή: Ο Γολγοθάς των δηλώσεων -Οδηγίες του υπ. Οικονομικών για να συμπληρωθούν σωστά | Ειδήσεις και νέα με άποψη http://www.iefimerida.gr/node/147955#ixzz2wb5PTzoe

 

Οι παγίδες της δήλωσης

E-mail

Φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά από τις 20 Μαρτίου έως και τις 30 Ιουνίου, χωρίς βέβαια να υπολογίζονται οι παρατάσεις που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ανακοινωθούν. Ο φόρος θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις, οι οποίες λήγουν στις 31 Ιουλίου, 30 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2014 ανεξάρτητα από το πότε έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση. Από φέτος, ωστόσο, η πλειονότητα των φορολογούμενων θα βρουν το ηλεκτρονικό έντυπο Ε1 προσημπληρωμένο, καθώς επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως τις 28 Μαρτίου τα στοιχεία αποδοχών. Ωστόσο, για να αποφύγουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα τους οδηγήσουν στην πληρωμή μεγαλύτερου φόρου, θα πρέπει να ελέγξουν πολύ καλά τα στοιχεία που θα έχουν προσυμπληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Παράλληλα οι μισθωτοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχει αποστείλει η επιχείρηση στην οποία εργάζονται, καθώς θα πρέπει να αφορούν μόνο το ποσό των μισθών που έχουν εισπράξει για το 2013 και όχι τυχόν οφειλές που μπορεί να υπάρξουν από ανείσπρακτους μισθούς, ώστε ο φόρος να επιβληθεί μόνο στα εισπραχθέντα.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο βάσει του οποίου θα συμπληρωθούν οι φετινές δηλώσεις επιφυλάσσει νέες επιβαρύνσεις και πρόσθετους φόρους, εξαιτίας των αλλαγών που έχουν γίνει στη φορολογική κλίμακα και στις φοροαπαλλαγές, οι οποίες καταργήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Το νέο φορολογικό θεσπίζει μόνο τρία κλιμάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους με συντελεστή 22% για εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή έως 42.000 ευρώ εισόδημα, συντελεστής 32% και συντελεστής 42% για εισόδημα 42.000 ευρώ και πάνω. Παράλληλα, καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και αντικαθίσταται με σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, σε όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ, η οποία θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος, με αποτέλεσμα να μην έχουν αφορολόγητο για τα παιδιά όσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ. Πλήρης κατάργηση προβλέπεται και στις φοροαπαλλαγές από τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια κύριας κατοικίας και των παιδιών που σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία, ασφάλιστρα και δίδακτρα φροντιστηρίων. Αμετάβλητες παραμένουν οι φοροαπαλλαγές για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις κατά 10% από το φόρο, εφόσον όμως δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.

ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Εκπλήξεις κρύβει η νέα δήλωση και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς φέτος θα φορολογηθούν με νέα κλίμακα, ενώ και για αυτούς καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, χωρίς όμως να προβλέπεται καμία έκπτωση φόρου. Οι επιτηδευματίες θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ, με δύο κλίμακες, με τους νέους συντελεστές να διαμορφώνονται στο 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ μέχρι σήμερα πλήρωνε φόρο 1.240 ευρώ, ενώ πλέον θα πληρώνει 3.900 ευρώ, αυξημένο κατά 2.660 ευρώ. Στον αυξημένο φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσθέσουν και το νέο τέλος επιτηδεύματος, που διαμορφώνεται στα 650 ευρώ από 500 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, το τέλος επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, διαμορφώνεται σε 800 ευρώ ετησίως και για εμπορική επιχείρηση που έχει έδρα της σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό «μπλοκάκι», καθώς όσοι έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογούνται και όσοι δουλεύουν μέχρι και σε 3 εργοδότες αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη. Επίσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης από 1ης/1/ 2013 και μετά.

ΑΓΡΟΤΕΣ Ολική ανατροπή έρχεται από το 2014 στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών, καθώς από φέτος θα πρέπει να κρατούν βιβλίο εσόδων-εξόδων, ώστε το 2014 να φορολογηθούν με συντελεστή 13%. Το νέο μέτρο θα ισχύσει για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς με τζίρο άνω των 15.000 ευρώ ή που έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Από φέτος τα έσοδα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% και 33%. Πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται ξεχωριστά για τα εισοδήματα που αποκτούν από μισθώσεις, με αυτοτελή φορολογική κλίμακα. Για τα πρώτα 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10% και για το υπερβάλλον ποσό ο συντελεστής είναι 33%.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πολλών ταχυτήτων θα είναι από φέτος η φορολογία των ανώνυμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένη ευθύνης, με αρκετές φοροελαφρύνσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές ευνοούν τις εταιρείες που διανέμουν ως μέρισμα τα κέρδη τους, καθώς ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται σε 32% από 40%. Αντίθετα επιβαρύνσεις έρχονται για τα αδιανέμητα κέρδη, που θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από 20% που ίσχυε μέχρι τώρα. Στα διανεμόμενα κέρδη θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από 25% που είναι σήμερα. Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία η φορολογία αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για το ποσό άνω των 50.000 ευρώ. Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα επιβληθεί φορολογικός συντελεστής 26% επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος. Με συντελεστή 15% θα φορολογούνται από το νέο έτος οι τόκοι των καταθέσεων. Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, και με συντελεστή 33%, όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο. Οι υπεραξίες που θα προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών θα φορολογούνται με συντελεστή 15%.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ Στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης για τον προσδιορισμό των ελάχιστων εισοδημάτων κινδυνεύουν να πέσουν τουλάχιστον 500.000 φορολογούμενοι. Βάσει των νέων αυστηρών τεκμηρίων, τα χρήματα που ξοδεύουν για αγορά αγαθών, κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχειών, σύσταση επιχειρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων τους. Ολα τα παραπάνω θα προστίθενται στα ποσά που δαπανούν για την εξόφληση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών, αγορά αυτοκινήτων-δικύκλων-σκαφών αναψυχής, κινητών αξιών και στα τεκμήρια χρήσης Ι.Χ, σκαφών αναψυχής, κατοικιών κ.ά. Ο υπολογισμός των εισοδημάτων βάσει των τεκμηρίων σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο από το άρθροισμα το τεκμηρίων, θα καλείται ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει τη διαφορά που προκύπτει. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει υπέρογκο φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

 

Τρία σε ένα

E-mail

Tο φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα για το φόρο εισοδήματος του 2013 θα περιλαμβάνει ακόμα τρεις εισφορές τις οποίες θα κληθούν να καταβάλλουν οι φορολογούμενοι. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:

1)Το φόρο εισοδήματος. Εισφορά αλληλεγγύης η οποία επιβάλλεται με συντελεστές 1%-4% για όσους απέκτησαν το 2013 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

2)Το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ ή 650 ευρώ που πληρώνουν οι εργαζόμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση) που αμείβονται με «μπλοκάκι».

3)Φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους είχαν το 2013 στην κατοχή τους αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, πισίνες και σκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φόροι θα καταβληθούν σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου. Η δεύτερη θα πρέπει να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου.

 

Απο 20/3 ξεκινά ο γολγοθάς

E-mail

Η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκινάει στις 20 Μαρτίου με το «άνοιγμα» του Taxis ενώ η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις δόσεις ενώ σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπεται έκπτωση 1,5%. Επίσης, με την απόφαση γίνεται σαφές ότι οι τόκοι καταθέσεων θα δηλωθούν από το πρώτο ευρώ Για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δόθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες:

• Οι δηλώσεις υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.

• Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

• Οι τελικές ημερομηνίες για τις δηλώσεις του 2014 Τα φορολογικά έντυπα που θα κληθούν να συμπληρώσουν έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

• Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

• Οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν από το Taxisnet την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση για την εγκυρότητα της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω του gsis.gr. Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις, από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

• Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

• Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.gsis.gr. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ανάρτηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου στο λογαριασμό των φορολογούμενων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων, αναγράφεται διακριτά το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης δήλωσης του ιδίου έτους, καθώς και το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης εκκαθαρισθείσας δήλωσης.

• Ανάλογα με το είδος της δήλωσης, το έτος της δήλωσης και το περιεχόμενό της δύναται να εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση των φορολογουμένων.

• Για τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις του οικείου οικον. έτους, που ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, οδηγήθηκαν στη Δ.Ο.Υ για λόγους ελεγκτικούς και πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους φορολογούμενους, από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης.

• Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών και αρχικών δηλώσεων παρελθόντων ετών από τη Δ.Ο.Υ., δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφή φόρου γιατί δεν αποτελούν αποδεικτικά είσπραξης ή επιστροφής φόρου. Καταβολή φόρου Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή στις 31.07.2014. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Οδηγίες συμπλήρωσης

• Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών, με εξαίρεση τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. για τους ίδιους, αλλά και για τα προστατευόμενα τέκνα τους, η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική.

• Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

• Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

• Τόκοι καταθέσεων: Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για το οικονομικό έτος 2014 ανεξαρτήτως ύψους ποσού, και δηλώνονται στους κωδικούς 667-668. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Επιστροφή φόρου

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

 

Το τέλος των τεκμηρίων

E-mail

Τα τεκμήρια όπως προβλέπει ο σχεδιασμός θα αντικατασταθούν από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο αφού θα καθορίζονται τα αντικειμενικά εισοδήματα του κάθε φορολογούμενου με βάσει τα στοιχεία από τις δαπάνες που θα καταγράφονται σε αυτό. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η κατάργηση θα γίνει σταδιακά, με την απαλλαγή, αρχικά, από τα τεκμήρια των μισθωτών και των συνταξιούχων και, στη συνέχεια, μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, και των υπόλοιπων φορολογουμένων. Προϋπόθεση για την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι να στηθεί και να λειτουργήσει το νέο σύστημα της καταγραφής των δαπανών των φορολογουμένων, αλλά και να προχωρήσουν οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες τυπικά έχουν ήδη θεσπιστεί. Ποια στοιχεία θέλει να συγκεντρώνει και να καταγράφει το υπουργείο Οικονομικών;

Τις δαπάνες των φορολογουμένων για ασφάλιστρα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι.

Τις χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι.

Τις δαπάνες τους για λογαριασμούς ΔΕΚΟ, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό ύδρευσης. Με βάση αυτές τις δαπάνες, το υπουργείο Οικονομικών θα εντοπίζει εστίες πολυτελούς διαβίωσης.

Τους λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που εξοφλούν οι φορολογούμενοι.

Το ποσό των τόκων που εισπράττουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι από προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και συμφωνίες επαναγοράς (repos).

Τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι για ιδιωτικά σχολεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και κολέγια.

Τα στοιχεία κατόχων τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν συνολική χρέωση ή πίστωση άνω των 50.000 ευρώ.

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά οι κάτοχοί τους πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα.

Με τα στοιχεία αυτά, η Εφορία θα εντοπίζει φορολογουμένους που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς και, κατ΄ επέκταση, κεφάλαια στο εξωτερικό. Τα χρήματα που αποστέλλουν με εμβάσματα οι φορολογούμενοι στο εξωτερικό. Τα παραπάνω στοιχεία θα συμπληρώνονται από αυτά που ήδη γνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι το δηλωθέν εισόδημα, τα ακίνητα, τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και οι πισίνες που διαθέτει ο φορολογούμενος.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109