Φόροι

Φορολογική Δήλωση : Οδηγίες της τελευταίας στιγμής

E-mail

Διορθώσεις στα ποσά των τόκων των καταθέσεων τα οποία θα βλέπουν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι φορολογούμενοι είτε γιατί διαφωνούν με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε γιατί υπάρχουν συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση κοινών λογαριασμών τα ποσά των τόκων δεν κατανέμονται στους συνδικαιούχους αλλά προσυμπληρώνονται στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού. Ωστόσο, θα μπορεί να γίνει διόρθωση πάνω στη δήλωση και να επιμεριστούν οι τόκοι σε όλους τους συνδικαιούχους. Μάλιστα, όπως ορίζεται σε απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών «στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις». Ωστόσο σε περίπτωση ελέγχου ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα έχει δικαίωμα να κρίνει διαφορετικά σε σχέση με αυτό που του δηλώνει ο φορολογούμενος. Με την ίδια υπουργική απόφαση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων.

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος στους κωδικούς 433-434. Συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικό Ε1 για τους κωδικούς 657−658, 659−660 και 781−782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους. Τα εισοδήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου και υπάγονται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4% εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τις 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που είναι προστατευόμενα μέλη η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική ενώ είναι προαιρετική η α-αναγραφή του ΑΦΜ. Για τα προστατευόμενα μέλη που είναι άνω των 18 ετών, η αναγραφή του ΑΦΜ και του Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτική. Ειδικά για τον Α.Μ.Κ.Α., η αναγραφή του δεν είναι υποχρεωτική για προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού. Στην ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας γέννησης υπόχρεου και συζύγου στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένη από το σύστημα.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2:

Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 θα πρέπει να γίνεται η επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, εμπορικό κέντρο, χώρος στάθμευσης, αποθήκη, σχολείο, οικοτροφείο, φροντιστήριο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική, γήπεδο, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, γαία/αγρός, άλλο είδος). Ειδικά και μόνο για το οικονομικό έτος 2013 η κατηγοριοποίηση γίνεται κατ'αντιστοιχία με τις κατηγορίες ακινήτων του περιουσιολογίου. Για πρώτη φορά στη στήλη 18 του εντύπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά τον αριθμό παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1:

- Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019−020 (αφορά εργαζόμενους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι») απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ εργοδοτών και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 3 εργοδότες, πρέπει να επιλεγεί ο εργοδότης με το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος.

- Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

- Επίσης, όταν συμπληρώνεται ο κωδικός 507 απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό

 

Οι νέες ημερομηνίες για τις δηλώσεις

E-mail

Παρατείνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Η παράταση που δίνεται, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, έχει ως εξής:

Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013

Για ψηφία:

3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013

Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013

Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013

Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013 Για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.

Επίσης παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.). Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγρά

 

Πως θα γίνει η ρύθμιση

E-mail

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε επίσημα ότι από , 20 Ιουνίου 2013, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία κλπ) ληξιπρόθεσμων οφειλών Φυσικών και Νομικών προσώπων σε έως 100 δόσεις (πρόγραμμα ρύθμισης «Τελευταία Ευκαιρία»). Το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι από 18/07/2013 η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις ΔΟΥ θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται ότι σήμερα 20 Ιουνίου 2013 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4152/13 και των ΠΟΛ 1111/2013 και ΠΟΛ 1140/2013, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία κλπ) ληξιπρόθεσμων οφειλών Φυσικών και Νομικών προσώπων σε έως 100 δόσεις (πρόγραμμα ρύθμισης «Τελευταία Ευκαιρία»). Υπενθυμίζεται ότι από 18/07/2013 (ημερομηνία κατά την οποία η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη) η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών (έως 48 δόσεις) βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την υποχρεωτική παρουσία αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ Τελωνεία κλπ). Μεταβατικά, και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Για ποσά βασικής οφειλής 5.000 € και άνω, και για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων άνω των 48 (έως 100) οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται προς αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά αρκετές ημέρες πριν την ως άνω ημερομηνία (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ), το σύνολο των οφειλών που δύναται να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων).

 

Το μπάχαλο των φορολογικών δηλώσεων

E-mail

Φιάσκο αποδεικνύεται και η εφετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λόγω της προχειρότητας με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να εισαγάγει τους αυτοσχεδιασμούς - «καινοτομίες». Το παραδοσιακό εδώ και χρόνια στην Ελλάδα «μπάχαλο» με τις δηλώσεις εφέτος είναι πολλαπλό. Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία αυτή τη φορά έχει να κάνει με τους περιβόητους «κλειδάριθμους» και τη δήλωση των τόκων.

Το υπουργείο Οικονομικών ταλαιπώρησε έως τώρα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αναγκάζοντας άλλους να προσέρχονται χαράματα στις ΔΟΥ και να σχηματίζουν τεράστιες «ουρές» προκειμένου να παραλάβουν τον κλειδάριθμο για να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις και άλλους να ταλαιπωρούνται σε ξεχωριστές ουρές αφού μέρος του προσωπικού των εφοριών ασχολείται με τους κλειδάριθμους και δεν επαρκεί για χαράτσια, δηλώσεις, ΦΠΑ, ρυθμίσεις κ.λπ. Στο μεταξύ, περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι υφίστανται την πρόσθετη ταλαιπωρία όχι μόνο να «σερφάρουν» (πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά στην ζωή τους) για να συμπληρώσουν αιτήσεις κωδικών πρόσβασης και κλειδαρίθμων, αλλά στη συνέχεια να πρέπει να πάνε αυτοπροσώπως στις ΔΟΥ και κατόπιν να ξαναμπούν στο Ιnternet για να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις. Έτσι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έκανε το αυτονόητο και προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι). Η αποστολή τους πραγματοποιείται με συστημένες επιστολές. Όμως και στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να έχει γίνει νέα «γκάφα» αν επαναληφθεί ανάλογο φαινόμενο που παρατηρήθηκε πέρυσι: να τυπωθούν οι αριθμοί των κωδικών στο συνημμένο έντυπο ελάχιστα χιλιοστά δίπλα στο σημείο όπου ανοίγει ο φάκελος, με αποτέλεσμα, εάν δεν «κόψει» ακριβώς πάνω στη διάτρητη ένδειξη τον φάκελο ο παραλήπτης, να καταστραφεί η ένδειξη και να μην διαβάζεται ο αριθμός! Πέραν αυτού, οι πολίτες, για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής, θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ.

Την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν και λίγοι οι φορολογούμενοι που παραπονέθηκαν ότι δεν μπορούσαν να μπουν διότι είχε πέσει το σύστημα! Άλλο «αλαλούμ» έχει να κάνει με το πώς θα υποβάλουν τα στοιχεία των τόκων οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι τα στοιχεία από τις τράπεζες για τους δικαιούχους και τα ποσά των τόκων θα προσυμπληρωθούν αυτόματα στις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ωστόσο, η μεταφόρτωση των στοιχείων αυτών στο σύστημα θα απαιτήσει 10-15 ημέρες, ελάχιστα 24ωρα πριν από τις 30 Ιουνίου που λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων! Κατόπιν όλων αυτών, η παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αποτελεί μονόδρομο, ενώ είναι απορίας άξιον το γιατί μονίμως οι αρχές ορίζουν τις προθεσμίες αυτές το καλοκαίρι, ενώ η φορολογική νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να τις προσδιορίσουν από τον Φεβρουάριο, κάτι που εκτός των άλλων θα σήμαινε και καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών εσόδων.

 

"Τρέχει " απο Πέμπτη η ρύθμιση

E-mail

Από την ερχόμενη Πέμπτη 20 του μήνα τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και πάνω από 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους έως και σε 100 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος. Ξεκινά από 5% για μηνιαίο εισόδημα έως 500€ και φθάνει το 30% για μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000€ Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί στις κατά τόπους εφορίες και τελωνεία μέχρι τις 18 Ιουλίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxisnet. Οσοι οφειλέτες του Δημοσίου επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ εξόφληση των χρεών τους με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής έχουν περιθώριο μέχρι την 1η Ιουλίου.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109