Φόροι

7+1 "πληγές"

E-mail

Εκατομμύρια φορολογούμενοι, προσπαθούν να βγάλουν άκρη στον κυκεώνα της υποβολής των ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων καθώς :

1 Ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν στείλει ακόμη τις βεβαιώσεις αποδοχών στους συνταξιούχους ή έχουν στείλει βεβαιώσεις με λάθος ποσά.

2 Σε πολλές περιπτώσεις το TAXIS δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή της δήλωσης

3 Η ΓΓΠΣ κλεινει κάποιες φορές το σύστημα για να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των υπηρεσιών.

4 Το πρόβλημα με τους τόκους παραμένει , καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν τους τόκους και τον φόρο που παρακρατήθηκε και να μεταφέρουν τα ποσά στους σχετικούς κωδικούς.

5 Οι τράπεζες δεν έχουν στείλει βεβαιώσεις για δάνεια τα οποία έχουν αποπληρωθεί μέσα στο 2012. 6 Στο Τμήμα Μητρώου των εφοριών επικρατεί το αδιαχώρητο με τους φορολογουμένους που σπεύδουν να προμηθευθούν τον «πολύτιμο» κλειδάριθμο για να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση

η 7 Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τη δήλωση δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα

8 Οι φορολογικές υποχρεώσεις έχουν πέσει... μαζεμένες και συμπίπτουν οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

 

Ολες οι αλλαγές στους φόρους

E-mail

Στους μεγάλους χαμένους των νέων φορολογικών διατάξεων είναι και οι έμποροι, βιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ που θα πληρώνουν φόρο με συντελεστές 26% έως και 40,3%, αλλά και εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.550 ευρώ και βαρύνονται με ένα ή περισσότερα παιδιά, που θα πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους από το 2014. Με τις νέες διατάξεις φορολογούμενοι με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν πλέον φόρους διαφορετικού ύψους. Οι φόροι καθορίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας και άλλο ο ιδιοκτήτης ακινήτων που εισπράττει ενοίκια.

Πολλοί θα δουν το φορολογικό «λογαριασμό» τους να «φουσκώνει» σημαντικά, ενώ άλλοι θα διαπιστώσουν φορο-ελαφρύνσεις. Αυτές οι πρωτοφανείς στρεβλώσεις προκύπτουν επειδή με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται πλέον αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα φορολογικών συντελεστών. Οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματός τους και για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 50.000 ευρώ. Φέτος, όσοι αυτοαπασχολούμενοι απέκτησαν το 2012 ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος είτε θα πληρώσουν φόρο που θα φθάνει το πολύ μέχρι τα 500 ευρώ.

Από το 2014 οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, λόγω της επιβολής συντελεστή φορολόγησης 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματός τους, θα καλούνται να καταβάλουν φόρο 1.300 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, 1.820 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ και 2.600 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ. Μάλιστα για τα εισοδήματα αυτά θα πληρώσουν και προκαταβολή φόρου 55%. Δηλαδή θα πληρώσουν συνολικά φόρους με πραγματικό συντελεστή 40,3% (26% προσαυξημένο κατά 55%), που σημαίνει ότι για εισοδήματα 5.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν συνολικό φόρο 2.015 ευρώ, για εισοδήματα 7.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν συνολικά 2.821 ευρώ και για εισοδήματα 10.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν 4.030 ευρώ συνολικό φόρο. Παγίδες έξτρα φόρων κρύβουν εξάλλου για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι διατάξεις του νόμου 4110/2013 και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες καταργούνται οριστικά τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα παιδιά και οι εκπτώσεις δαπανών από τον φόρο εισοδήματος. Οι διατάξεις αυτές αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν το 2014, για τα φετινά τους εισοδήματα, εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που βαρύνονται με 1 ή περισσότερα παιδιά.

Εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες: Όποιος φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, θα φορολογείται για το εισόδημα αυτό με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Το ίδιο θα ισχύσει ενδεχομένως και για κάθε φορολογούμενο που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που αποκτά και εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα. Δηλαδή ένας μισθωτός ή συνταξιούχος που αποκτά και εισόδημα από κάποια κτήματα που έχει θα φορολογείται για το μισθό ή τη σύνταξή του με το σύστημα της νέας κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων και για τα γεωργικά του εισοδήματα με 13% από το πρώτο ευρώ. Η σημαντική αυτή αλλαγή θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εισοδήματα από ενοίκια: Κάθε φορολογούμενος που εισπράττει φέτος ενοίκια θα επιβαρυνθεί το 2014 με φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του συνολικού ετήσιου ποσού των ενοικίων και με φόρο 33% για τυχόν επιπλέον εισπραχθέντα ποσά ενοικίων πέραν του ετησίου ορίου των 12.000 ευρώ. Για τα ενοίκια του έτους 2014 και κάθε επομένου έτους, ο φόρος που θα επιβάλλεται στα πρώτα 12.000 ευρώ θα είναι αυξημένος από το 10% στο 11%, ενώ παράλληλα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% ο οποίος αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. Με την αύξηση του συντελεστή στο 11% οι φορολογούμενοι που αποκτούν από το 2014 εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα πληρώνουν περισσότερο φόρο. Αντίθετα φορολογικές ελαφρύνσεις θα διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με μεγαλύτερα εισοδήματα από ενοίκια.

Με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επέρχονται ακόμη οι εξής αλλαγές:

Κάθε εισόδημα που αποκτάται από μερίσματα φορολογείται πλέον με 10%.

Οι τόκοι από καταθέσεις και ρέπος φορολογούνται με 15%.

Κάθε υπεραξία που προκύπτει από πώληση ακινήτου θα φορολογείται από την 1η-1-2014 με 15%, εκτός εάν είναι χαμηλότερη του ποσού των 25.000 ευρώ και το ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή του πωλητή για πάνω από 5 έτη, οπότε θα απαλλάσσεται από τον φόρο. Για φέτος προβλέπεται η επιβολή φόρου 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής έχει αποκτήσει το ακίνητο από την 1η-1-2013 και μετά.

Κάθε υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών θα φορολογείται με 15%. Η επιβολή φόρου υπεραξίας στις μετοχές αναβάλλεται για την 1η Ιανουαρίου 2014.

Αυξάνεται από 2 τοις χιλίοις σε 3,5% τοις χιλίοις ο φόρος στις πωλήσεις μετοχών στο χρηματιστήριο από την 1η Αυγούστου 2013.

Φορολογούμενοι με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν πλέον φόρους διαφορετικού ύψους, καθώς θα φορολογούνται με διαφορετική κλίμακα

 

Αποδείξεων το ... ανάγνωσμα

E-mail

Με την παροχή κινήτρων θα ισχύσει και το 2014 το μέτρο της συλλογής αποδείξεων που πρόσφατα... καταργήθηκε. Το υπουργείο Οικονομικών πρώτα προχώρησε στην κατάργηση του μέτρου από την επόμενη χρονιά αφαιρώντας τη σχετική διάταξη από τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή. Ομως μετά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων αποφάσισε να το επαναφέρει, να το ενισχύσει με νέα φορολογικά κίνητρα και να το εντάξει σε άλλο νομοσχέδιο που θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο. Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ξεκαθάρισε ότι «δεν καταργούμε το μέτρο της συλλογής αποδείξεων και θα καταθέσουμε σχετική διάταξη τον Σεπτέμβριο, όπου το μέτρο θα συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα». Παράλληλα, ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης προανήγγειλε την υποχρεωτική χρήση καρτών πληρωμών στις συναλλαγές για ποσά άνω των 500 ευρώ, από 1.500 ευρώ που ισχύει. Στα κίνητρα που εξετάζει να χορηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογούμενους προκειμένου να ζητούν και να παίρνουν απόδειξη σε κάθε συναλλαγή τους περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η μείωση κατά 10% του ΦΠΑ, αλλά και κληρώσεις με δώρα. Το σχέδιο του υπ. Οικονομικών για τις αποδείξεις περιλαμβάνει:

Εκπτωση στον ΦΠΑ κατά 10%. Ο φορολογούμενος ο οποίος θα κάνει τις συναλλαγές του με πλαστικό χρήμα, είτε χρεωστική είτε πιστωτική κάρτα, ή θα χρησιμοποιεί την κάρτα αποδείξεων θα έχει φορο-μπόνους. Συγκεκριμένα, για κάθε απόδειξη θα κερδίζει μείωση ΦΠΑ κατά 10%. Με τον κωδικό της απόδειξης οι φορολογούμενοι θα μετέχουν σε κληρώσεις που θα διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. κάθε μήνα το υπουργείο Οικονομικών ή κάθε εξάμηνο, με δώρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι αυτοκίνητα, ταξίδια ή και μετρητά.

Οπως λένε αρμόδια στελέχη, για έναν καταναλωτή το ενδεχόμενο να κερδίσει 10.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο είναι δέλεαρ, ενώ η δαπάνη για τον προϋπολογισμό είναι ανεπαίσθητη μπροστά στο όφελος από τη συλλογή αποδείξεων. Υπενθυμίζεται ότι για τα φετινά εισοδήματα κάθε φορολογούμενος οφείλει να συγκεντρώνει αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός του μέχρι τις 60.000 ευρώ. Εάν δεν καταφέρει να καλύψει το 25%, τότε την επόμενη χρονιά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο ίσο με το 22% του «ακάλυπτου» ποσού.

 

Δεκα αλλαγές στο φόρο εισοδήματος

E-mail

Μετά τις έντονες αντιδράσεις το οικονομικό επιτελείο διόρθωσε τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έφερναν επιβαρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις. Παράλληλα, επιβάλλει φέτος και όχι το 2014 τον φόρο πολυτελείας σε αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε πισίνες και αεροσκάφη. Ο φόρος πολυτελείας θα βεβαιωθεί με ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα αρχίσει να αποστέλλεται στους φορολογούμενους στα τέλη Αυγούστου. Ειδικότερα το πολυνομοσχέδιο με τις προαπαιτούμενες δράσεις για την εκταμίευση της δόσης προβλέπει:

1. Μηνιαία παρακράτηση: Επανέρχεται η έκπτωση 1,5% κατά τη μηνιαία παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις. Ωστόσο και από τη νέα ? διορθωμένη διάταξη απουσιάζει η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ κατά τη μηνιαία παρακράτηση. Αν δεν τροποποιηθεί η διάταξη, η παράλειψη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές έως 21.000 ευρώ να έχουν μεγαλύτερες μηνιαίες κρατήσεις φόρου που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τα 150 ευρώ! Πάντως ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών δηλώνει πως δεν τίθεται θέμα να μην ισχύσει η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ κατά την παρακράτηση φόρου και αν χρειαστεί θα υπάρξει νομοθετική διευκρίνιση.

2. Προστατευόμενα μέλη: Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου θεωρούνται και τα άγαμα τέκνα εφόσον είναι : Ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή, Εσσίναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

3. Προκαταβολή φόρου Ο.Ε. - Ε.Ε.: Επανέρχεται στο 55% από 80% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.

4. Αποζημιώσεις: Επανέρχεται στο 20% από 25% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

5. Προσαύξηση περιουσίας: Το εισόδημα που προέρχεται από προσαύξηση περιουσίας που δεν έχει δηλωθεί φορολογείται με συντελεστή 33%.

6. Συμβολαιογράφοι: Οι συμβολαιογράφοι θα παρακρατούν φόρο 15% επί της υπεραξίας από τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

7. Τεκμαρτό εισόδημα: Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος προσδιορίζεται και φορολογείται ως εξής: Με βάση την κλίμακα των μισθωτών εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις, ή με βάση την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

8. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας: Απαλλάσσεται από το φόρο το τεκμαρτό εισόδημα για δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα από το γονιό στο παιδί ή από το παιδί στο γονιό.

9. Δαπάνες επιχειρήσεων: Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι τόκοι από τραπεζικά δάνεια.

Επίσης με βάση τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις (χρήση 2012) θα υπολογιστεί ο φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω, στις πισίνες και τα αεροσκάφη. Ο φόρος πολυτελείας θα βεβαιωθεί με ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα ξεκινήσει να αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τέλος Αυγούστου. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν ο φόρος πολυτελείας θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: Με συντελεστή 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά. Για τα Ι.Χ. επιβατικά από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα με παλαιότητα άνω των 10 ετών. Με συντελεστή 10% επί της αντικειμενικής δαπάνης στις πισίνες εξωτερικές και εσωτερικές. Με συντελεστή 10% επί του τεκμηρίου διαβίωσης στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα.

 

Πόσο θα πληρώσετε για το ΙΧ

E-mail

Στα τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων για την πληρωμή του φόρου πολυτελείας σε όσους διαθέτουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, πισίνες, και αεροσκάφη. Η σχετική διάταξη θα συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί κατά πάσα πιθανότητα σήμερα στη Βουλή. Για τα σκάφη αναψυχής αναμένεται να επιβληθεί το τέλος παραμονής και πλόων. Ωστόσο η σχετική διάταξη θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας. Σημειώνεται ότι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα εφαρμοζόταν το 2014, αλλά τα δημοσιονομικά κενά, ανάγκασαν την κυβέρνηση να «φέρει» νωρίτερα τον σχετικό φόρο, προκειμένου να κλείσουν οι τρύπες του προϋπολογισμού. Ο φόρος πολυτελείας θα επιβληθεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε πισίνες και αεροσκάφη και υπολογίζεται ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους άνω των 100 - 130 εκατ. ετησίως. Ο φόρος θα βεβαιωθεί με ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα (δηλαδή δεν θα ενσωματωθεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναμένεται να αποστείλει τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα στα τέλη Αυγούστου. Ο φόρος πολυτελείας όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θα υπολογιστεί ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Για το 2014 αναμένονται αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού του φόρου πολυτελείας και πιθανόν να ληφθεί υπόψη και η αξία λιανικής πώλησης του οχήματος. Ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Φόρο στα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.ε. ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Για τα Ι.Χ. επιβατικά από 2.500 κ.ε. και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που ταξινομήθηκαν έως και το τέλος του 2002 καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους Ι.Χ. 1.929 κ.ε. 5ετίας θα πληρώσουν φέτος φόρο πολυτελείας 418,70 ευρώ, για ένα Ι.Χ. 2.000 κ.ε. ο φόρος ανέρχεται σε 440 ευρώ, ενώ για αυτοκίνητο 3.000 κ.ε. πενταετίας ο φόρος ανέρχεται στα 1.780 ευρώ.

2. Στις πισίνες -εξωτερικές και εσωτερικές- ο φόρος θα υπολογιστεί με ποσοστό 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Δηλαδή για μία εξωτερική πισίνα 30 τ.μ. ο φόρος θα ανέλθει στα 480 ευρώ.

3. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης. 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι ο φόρος πολυτελείας είχε επιβληθεί το 2011 σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη αναψυχής, πισίνες και αεροσκάφη. Ο φόρος ίσχυσε μόνο για ένα έτος και επιβλήθηκε με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109