Φόροι

Έχεις ακίνητα πάνω απο 300.000 ευρώ; Κλάψε

E-mail

Στις «μεγάλες» –άνω των 300.000 ευρώ– ακίνητες περιουσίες και ιδιαίτερα σε όσες περιλαμβάνουν και εντός σχεδίου οικόπεδα μετακυλίεται το κόστος από την ελάφρυνση των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το νέο σχέδιο για τη φορολογία ακινήτων, που διαμόρφωσε η κυβέρνηση υπό την πίεση των βουλευτών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Το 2014 ο φόρος στα ακίνητα θα αποτελείται από τον κύριο φόρο (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) και τον συμπληρωματικό φόρο. Τον κύριο φόρο θα πληρώσουν όσοι διαθέτουν κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια ξεχωριστά για κάθε ακίνητο. Ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογιστεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα.

Αστικά ακίνητα (κατοικίες)

1. Οι συντελεστές ανέρχονται σε 12 και ξεκινούν από 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 13 ευρώ το τ.μ. για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ. Ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 16% μεσοσταθμικά σε σχέση με το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, που πληρώνεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

2. Ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, τον βασικό συντελεστή, τον συντελεστή παλαιότητας και τον συντελεστή ορόφου. Τα κτίρια ειδικής χρήσης θα έχουν μειωμένους συντελεστές κατά 50%, πλην των αγροτικών, που έχουν μηδενικό συντελεστή. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα είναι στο 10% του κανονικού συντελεστή.

Οικόπεδα

1. Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 25 συντελεστές, ανάλογα με τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Οι συντελεστές ξεκινούν από 3 ευρώ το στρέμμα και φθάνουν τις 9.000 ευρώ ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο φόρος θα είναι χαμηλότερος από 70% ώς 90% σε σχέση με το σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση (μεσοσταθμικά 83%). Βέβαια οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας θα πληρώσουν και τον συμπληρωματικό φόρο, με αποτέλεσμα να πρόκειται για μια λογιστική μείωση και όχι πραγματική.

Αγροτεμάχια

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο φόρος προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 1 ευρώ ανά στρέμμα, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:

• Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το τεμάχιο.

• Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.). Συγκεκριμένα, για δασικά συντελεστής 0,1, βοσκότοπους 0,5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8.

• Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ., ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

• Ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα καταργείται.

Συμπληρωματικός φόρος (πρώην ΦΑΠ)

Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων (κατοικιών και εντός σχεδίου οικοπέδων). Tο αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τις 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Ο πρώτος συντελεστής ανέρχεται σε 0,1 για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 300.001- 400.000 ευρώ. Οι 300.000 ευρώ είναι αφορολόγητες, οπότε θα φορολογηθούν οι υπόλοιπες 100.000 ευρώ με συντελεστή 0,1. Ο ανώτατος συντελεστής ανέρχεται στο 1% για ακίνητα περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ. Οι συντελεστές των νομικών προσώπων μειώνονται κατά 50%.

 

Ποιοί δεν υποβάλλουν δήλωση

E-mail

Αυστηρότερα κριτήρια για την απαλλαγή από την υποβολή φορολογικής δήλωσης το 2014 των νέων ηλικίας άνω των 18 ετών θέσπισε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και με την οποία στο εισοδηματικό οριο για την υποχρεωτική ή μη φορολογική δήλωση προσμετράται και το «πραγματικό ή τεκμαρτό» εισόδημα. Ποιοι νέοι άνω των 18 δεν υποβάλλουν δήλωση Με τη νέα ρύθμιση οι νέοι άνω των 18 ετών, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα, θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα ή εκείνο που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ξεπερνά ετησίως τα 3.000 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς για τα παραπάνω εισοδηματικά όρια λαμβανόταν υπόψη μόνο το φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα και όχι το πραγματικό ή το τεκμαρτό. Παράδειγμα Αυτό σημαίνει ότι προστατευόμενο τέκνο που το 2013 είχε στην κατοχή του για παράδειγμα ένα ΙΧ αυτοκίνητο με τεκμήριο διαβίωσης 4.000 ευρώ, ακόμα και αν το εισόδημά του ήταν μηδενικό, θα υποχρεωθεί να εκδώσει ΑΦΜ και κλειδάριθμο και να υποβάλει δήλωση το 2014.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαλλάσσονται τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο και στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.

β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά για τα τέκνα, αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όλα τα παραπάνω πρόσωπα, με εξαίρεση την περίπτωση των συζύγων, «θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω».

 

Ποιοί χάνουν τις δόσεις

E-mail

700.000 φορολογούμενοι ,  εξαιτίας της καθυστέρησης των ελέγχων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ και όχι σε δύο διμηνιαίες δόσεις. Πρόκειται για 500.000 μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υποβάλει ακόμη και από τις αρχές Ιουλίου τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αλλά δεν έχει προχωρήσει η εκκαθάριση. Κι αυτό γιατί κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που δήλωσαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, για τις καθαρές αποδοχές τους και τους παρακρατηθέντες φόρους μισθωτών υπηρεσιών, με τα αντίστοιχα δεδομένα των δηλώσεων ΦΜΥ που υπέβαλαν οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία, προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες ελέγχονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Εκτός από τις δηλώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες με τις δηλώσεις των εργοδοτών όσον αφορά τα ποσά των φορολογητέων αποδοχών και των παρακρατηθέντων φόρων άλλες περίπου 200.000 δηλώσεις έχουν παραπεμφθεί για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ λόγω αμφιβολιών για τα ποσά εισοδημάτων και δαπανών που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι. Σε αυτή την περίπτωση με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιων Εσόδων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι λόγω των θερινών διακοπών, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών η 16η Σεπτεμβρίου.

 

Τι θα αλλάξει στις αποδείξεις

E-mail

Από το 2014 αλλάζει εκ βάθρων το μέτρο της συλλογής αποδείξεων από τους φορολογούμενους.  Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που εξετάζονται είναι να επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ, να εκπίπτει από τον φόρο ακόμα και η διπλάσια αξία των αποδείξεων ή να αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για όσους προσκομίσουν με τη φορολογική δήλωση αποδείξεις από επαγγέλματα που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή, όπως γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κέντρα διασκέδασης κ.ά. Με το νέο μοντέλο εγκαταλείπεται η λογική της συλλογής αποδείξεων από όλες τις συναλλαγές όπως ισχύει σήμερα, και οι φορολογούμενοι δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να συλλέγουν, για παράδειγμα, αποδείξεις από σούπερ μάρκετ ή αλυσίδες καταστημάτων που κατά κανόνα εκδίδουν αποδείξεις. Στόχος είναι να θεσπιστούν ισχυρά και δελεαστικά κίνητρα στους φορολογούμενους να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους και να χτυπηθεί το «μαύρο χρήμα» σε συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα και να καταργηθεί η ποινή που επιβάλλεται επί της αξίας των αποδείξεων που δεν έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος. Στο μεταξύ, προθεσμία έως τις 16 Σεπτεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να προσκομίσουν ή να ταχυδρομήσουν στην εφορία τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που έχουν αναγράψει στο ηλεκτρονικό έντυπο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να προχωρήσει η εκκαθάριση της δήλωσης. Η επιλογή γίνεται με βάση ειδικά κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και έχουν να κάνουν με το ύψος των εκπιπτόμενων δαπανών, την πηγή του εισοδήματος (καλούνται πολλοί επιτηδευματίες) και άλλα κριτήρια. Επίσης, ο έλεγχος των αποδείξεων του κωδικού 049 της φορολογικής δήλωσης για την αναγνώριση του αφορολόγητου ορίου θα είναι δειγματοληπτικός και θα πρέπει οι ελεγκτές των εφοριών να επιστρέφουν τις αποδείξεις που δεν θα ελέγξουν στους φορολογούμενους.

 

Τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας

E-mail

Σχέδιο βάσει του οποίου το τίμημα των Τελών Κυκλοφορίας και του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης στα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω να μπορούν να καταβάλλονται ισόποσα για κάθε μήνα κυκλοφορίας των οχημάτων και όχι για το σύνολο του έτους επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Αν δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός του για να προβεί σε άρση της ακινησίας θα πρέπει σήμερα να καταβάλει το συνολικό τίμημα του τρέχοντος έτους για τα Τέλη. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο τα Τέλη Κυκλοφορίας θα επιμερίζονται ισόποσα στους 12 μήνες του κάθε έτους με αποτέλεσμα αν κάποιος θέλει να κυκλοφορήσει το Ι.Χ. του για ένα ή περισσότερους μήνες να καταβάλει το ανάλογο τίμημα. Αν δηλαδή κάποιος κάτοχος ενός οχήματος τετραετίας με κινητήρα 2,4 λίτρα αποφασίσει να το κινήσει για ένα μόνο μήνα θα καταβάλλει 73,3 ευρώ για Τέλη και 25,8 ευρώ για Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης. Αλλος ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου τετραετίας με κινητήρα 3,6 λίτρων για ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας πρέπει να καταβάλλει 1.100 ευρώ τα οποία στο δωδεκάμηνο επιμερίζονται σε 91,6 ευρώ για κάθε μήνα. Αντίστοιχα ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης κυμαίνεται στις 2.500 ευρώ το οποίο αναλογικά στο δωδεκάμήνο ισούται με 208,3 ευρώ για κάθε μήνα. Οσον αφορά στα δίλιτρα που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων το κόστος για τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας κυμαίνονται στα 660 ευρώ ή 55 ευρώ για κάθε μήνα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης κυμαίνεται στα 440 ευρώ για Ι.Χ. μέχρι πέντε έτη ή 36,6 ευρώ για κάθε μήνα του έτους.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109