Φόροι

Νέες παγίδες με τεκμήρια

E-mail

Αυτοματοποιημένο» φόρο με συντελεστές από 18% μέχρι και 45% σε οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, καταθέσεις, μετοχές, τοκομερίδια για περιπτώσεις «μαύρου χρήματος» προβλέπουν τα «ψιλά γράμματα» του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 2011-2013. Παράλληλα, σηματοδοτεί τσουχτερές αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, πισίνες κ.ά. το 2012, καθώς και κατάργηση φοροαπαλλαγών, εξπρές κατασχέσεις εισοδημάτων και πλειστηριασμούς ακινήτων για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο. Το πρόγραμμα θέτει σε ζώνη υψηλού κινδύνου για «φοροταρίφα» εκείνους των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν δικαιολογούν την αύξηση της περιουσίας τους, είτε πρόκειται για ακίνητα, αυτοκίνητα και χρεόγραφα είτε για καταθέσεις. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο προκύψει ότι η αύξηση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές του δηλώσεις ή από άλλα παραστατικά και έγγραφα, τότε θα κληθεί να πληρώσει φόρο με βάση την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή με συντελεστές 18%-45%. Για την περίοδο 2011 - 2013 η κυβέρνηση προσδοκά 2,1 δισ. ευρώ από την «επανεκτίμηση φόρων βάσει τεκμηρίων»

Στα 2,1 δισ. ευρώ ο πήχυς των τεκμηρίων στην τριετία Μεγάλες αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, αναψυχής κ.ά.) σηματοδοτεί το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέποντας την είσπραξη επιπλέον 2,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-13 από την «επανεκτίμηση φόρων βάσει τεκμηρίων». Τα τεκμήρια για τις κατοικίες θα αναπροσαρμοστούν αυτόματα μέσω της αύξησης των αντικειμενικών τιμών που σταδιακά, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα εξομοιωθούν με τις αγοραίες τιμές. Η αύξηση σε ορισμένες περιοχές θα ξεπερνά το 100%, πράγμα που σημαίνει πως θα επιφέρει αύξηση του ποσού της τεκμαρτής δαπάνης που υπολογίζει η Εφορία για τη συντήρηση των κατοικιών και συνεπώς του εισοδήματος που θα πρέπει να δηλώνει ο ιδιοκτήτης του. Πέραν αυτού, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται σενάρια για αύξηση κατά 10%-20% των τεκμηρίων που αφορούν τα αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.ά. Πέραν των τεκμηρίων, οι νέες αντικειμενικές τιμές θα επιφέρουν αύξηση κατά 20% κατά μέσον όρο του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με ταυτόχρονο ψαλίδισμα του αφορολόγητου ορίου διευρύνοντας τον αριθμό των υπόχρεων στην καταβολή του φόρου. Μεγαλύτερη δαπάνη και αυξημένους φόρους θα υπολογίζει η Εφορία και σε εκείνους που ανεγείρουν οι ίδιοι κατοικία, καθώς θα αναπροσαρμοστεί το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών. Νέες ποινές και ταχείες κυρώσεις έρχονται για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο.

 

Οι αλλαγές στη δήλωση φόρου εισοδήματος

E-mail

Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι πιο απαιτητικό λόγω των πολλών και σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με το φορολογικό νόμο του περασμένου Απριλίου. Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο 12.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 18% - 45%, κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων, νέα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύνδεση αφορολογήτου με τις αποδείξεις είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι. Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και αποτυπώνονται στους νέους κωδικούς του εντύπου Ε1 είναι οι εξής:

Κωδικοί 023-024: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο και συγκεκριμένα από:

* δημόσιους υπάλληλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή

* διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας

* φυλακισμένους

κάτοικους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνονται από δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κωδικοί 013-014. Πρέπει να συμπληρωθούν από συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-1945 για τους οποίους προβλέπεται μείωση των νέων τεκμηρίων για κατοικίες, ΙΧ, σκάφη κ.λπ., κατά 30%. Κωδικοί 019-020: Πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τους φορολογούμενους οι οποίοι το 2010:

α) έκαναν έναρξη εργασιών για ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,

β) απεκόμισαν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ από την άσκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και

γ) δεν είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν για το 2010 και τρεις αυτές προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη που απεκόμισαν.

Κωδικοί 021-022: Τους κωδικούς αυτούς υποχρεούνται να συμπληρώσουν όσοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2010 εντοπίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ή το ΣΔΟΕ να μην έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.), να έχουν εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 1.200 ευρώ, να έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν λάβει εικονικά φορολογικά στοιχεία. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος με 10%.

Κωδικοί 025-026: Τους κωδικούς αυτούς συμπληρώνουν ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό καθώς παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών κατά 20% εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους αλλά δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των απασχολουμένων.

Κωδικοί 029 - 040: Συμπληρώνονται από όσους έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό.

Κωδικός 769 «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε σχολεία». Πρέπει να αναγραφεί η δαπάνη που καταβλήθηκε το 2010 για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός 770: «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των και δασκάλους». Αναγράφεται η αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

Κωδικοί 723-724: Αφορούν προχώρησαν το 2010 στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ. Κωδικοί 783-784: Στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να δηλωθούν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια.

Κωδικός 049: Δηλώνεται το συνολικό ποσό των αποδείξεων για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2010.

 

Η απαλλαγή απο φόρο α΄κατοικίας

E-mail

Η απαλλαγή για την αγορά πρώτης κατοικίας παρέχεται, εκτός από τους Ελληνες, και στους ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, στους πολίτες της ΕΕ, στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες αλλά και σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον έναν χρόνο. Η απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Για να χορηγηθεί φοροαπαλλαγή για την απόκτηση πρώτης κατοικίας θα πρέπει: Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο, στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.

Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να αναγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ.

Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία. Η απαλλαγή αίρεται σε περίπτωση που με πράξη εν ζωή μεταβιβασθεί το ακίνητο ή συσταθεί σ΄ αυτό οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν από την παρέλευση της πενταετίας, αυτός που μεταβιβάζει ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα υποχρεούται, προ της μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος, να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει εφάπαξ το ΦΜΑ που αναλογεί στην αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει το ακίνητο κατά τον χρόνο της νέας μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος ή το δηλωθέν τίμημα της μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής και στους δύο συζύγους κατά την αγορά ακινήτου εξ αδιαιρέτου, κατά τη μεταβίβαση του ποσοστού του ενός συζύγου σε τρίτον εντός της πενταετίας καταβάλλεται ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό αυτό. Ο κύριος φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης με εφαρμογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να τύχουν απαλλαγής και για δεύτερη φορά για την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, αρκεί να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η γενική αρχή είναι πως απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μία φορά. Ομως, απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:

α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και

β) ο αγοραστής υποβάλλει την οικεία δήλωση και καταβάλλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά τον χρόνο της νέας απαλλαγής.

Για τον υπολογισμό του φόρου, γίνεται χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για απόκτηση στέγης μέχρι 14.7.1980, καθώς και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από τον φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον για τα πρόσωπα αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και καταβληθεί ο οικείος φόρος κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση Φ.Μ.Α. πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων είναι τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 15991986, με την οποία ο δικαιούχος της απαλλαγής θα βεβαιώνει ότι:

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος, που συνολικά πληρούν τις στεγαστικές τους ανάγκες, κατά τον χρόνο της απόκτησης της πρώτης κατοικίας. Εφόσον η απόκτηση πρώτης κατοικίας γίνεται αιτία θανάτου, βεβαιώνεται ότι τα πιο πάνω ακίνητα, συναθροιζόμενα και με τα λοιπά αντίστοιχα κληρονομιαία ακίνητα, πλην εκείνου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες του δικαιούχου.

β) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του δεν έχουν τύχει απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά το παρελθόν,

γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) ο δικαιούχος της απαλλαγής, ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του δεν έχουν μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία με επαχθή ή χαριστική αιτία: · την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή οικοπέδου, · την ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του δικαιούχου, συναθροιζόμενα με τα λοιπά ακίνητα της οικογένειας, εφόσον η απόκτηση πρώτης κατοικίας γίνεται αιτία γονικής παροχής.

ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

 

Τι αλλάζει το 2011 για το φόρο εισοδήματος

E-mail

Με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα θα υπολογιστούν οι φόροι για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι φορολογούμενοι και θα τα δηλώσουν την άνοιξη του 2011 στην Εφορία. Επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ενώ φοροελαφρύνσεις θα διαπιστώσουν οι έχοντες μικρότερα εισοδήματα.

Περισσότεροι ευνοημένοι οι φορολογούμενοι με παιδιά. Η νέα ενιαία φορολογική κλίμακα που προβλέπει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους το οποίο κατοχυρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων και συντελεστές φόρου που κυμαίνονται από 18% έως 45%. Με βάση την κλίμακα θα υπολογιστούν και τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί τα οποία φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστές από 5% έως 20%.

Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θα εφαρμοστούν πλήρως εντός του 2011, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη, για τα εισοδήματα του 2010. Πιο συγκεκριμένα:

1. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η-1-2010 και μετά ισχύει μια νέα φορολογική κλίμακα, με περισσότερα κλιμάκια. Το βασικό αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 ευρώ.

2. Για τους φορολογούμενους με παιδιά, αυξάνεται το πρόσθετο αφορολόγητο από 1.000 σε 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο μέχρι τα δύο, από 10.000 σε 11.500 ευρώ για τρία προστατευόμενα τέκνα. Για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω το πρόσθετο αφορολόγητο αυξάνεται από 1.000 σε 2.000 ευρώ. Έτσι, με τις νέες διατάξεις, φορολογούμενος με ένα παιδί θα έχει συνολικό αφορολόγητο αυξημένο από 13.000 σε 13.500 ευρώ, φορολογούμενος με δύο παιδιά θα έχει αφορολόγητο αυξημένο από 14.000 σε 15.000 ευρώ, ο τρίτεκνος θα δικαιούται αφορολόγητο αυξημένο από 22.000 σε 23.500 ευρώ και ο πολύτεκνος με 4 παιδιά θα έχει αφορολόγητο αυξημένο από 23.000 σε 25.500 ευρώ.

3. Χάνουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ οι καταστηματάρχες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εντοπίστηκαν από την Εφορία να μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη. Για τους παραβάτες αυτούς τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο εισοδήματος έως και 1.200 ευρώ.

4. Αφορολόγητοι για 3 χρόνια θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίας έως 35 ετών με καθαρά κέρδη έως 30.000 ευρώ.

5. Με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης επιβάλλεται υψηλότερος φόρος με συντελεστές 18%-45% στις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

• στο 50% των αποζημιώσεων ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ και ΔΕΧΕ, που λαμβάνουν οι εφοριακοί, οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι τελωνειακοί και οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.

• στο 50% του ειδικού επιδόματος που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας (πρώην ΥΠΕΘΟ).

• στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι ιατροί του ΕΣΥ για τις εφημερίες που πραγματοποιούν • στις αμοιβές του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

• στις αποζημιώσεις για εκτός έδρας μετακινήσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και οι αιρετοί σύμβουλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού

• στην ειδική αποζημίωση που λαμβάνει το προσωπικό του ΕΚΑΒ

• στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι δικαστικοί και οι βουλευτές

• στις αμοιβές που εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, οι καλαθοσφαιριστές, οι λοιποί επαγγελματίες αθλητές και οι προπονητές κατά την υπογραφή των συμβολαίων μεταγραφής ή την ανανέωση συμβολαίων. Τα ποσά αυτά φορολογούνται με βάση την ετήσια κλίμακα φόρου εισοδήματος αφού κατανεμηθούν ισομερώς στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Ο φόρος παρακρατείται με βάση την κλίμακα στο συνολικό ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό, που ανάγεται στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο.

6. Καταργήθηκε η έκπτωση των δαπανών για επισκευή και συντήρηση εκμισθωμένων κατοικιών, η οποία υπολογιζόταν μέχρι ποσοστού 40% επί των ακαθαρίστων ποσών των εισπραττόμενων μισθωμάτων και μείωνε τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που χρησιμεύουν για την κάλυψη του αφορολογήτου.

7. «Ψαλιδίζονται» οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις δωρεές στο Δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Κάθε μία από τις δαπάνες αυτές θα εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από το φόρο.

8. Καταργήθηκε η έκπτωση από το εισόδημα του 40% των δαπανών για εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ωδεία, σχολές χορού, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λπ. Όλες αυτές οι δαπάνες λαμβάνονται πλέον υπόψη μαζί με άλλες για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για όλους πλην μισθωτών και συνταξιούχων

Αλλαγές στον τρόπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, τη λήψη αντιγράφων σε περίπτωση διαζευγμένων και τη χωριστή βεβαίωση των φόρων μεταξύ συζύγων φέρνει η εφαρμογή του τελευταίου φορολογικού νόμου. Από το επόμενο έτος εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών. Αντίθετα, υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν από το 2011 και μετά, όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο (μη επιτηδευματίας), που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή. Επίσης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση δεν συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου.

Από το επόμενο έτος είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης από όσους έχουν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από οικοδομές ή σύνταξη κ.λπ.. Δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου ΙΧ, του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κλπ Αλλαγές για συζύγους και διαζευγμένους

Αλλαγές επέρχονται για συζύγους και διαζευγμένους.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη να λαμβάνουν αντίγραφο της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και του εκκαθαριστικού σημειώματος που προκύπτει από αυτή, τόσο του οικονομικού έτους της υποβολής της αίτησης χορήγησής τους όσο και των προηγούμενων ετών. Στην έννοια της κοινής δήλωσης περιλαμβάνονται και όλα τα έντυπα και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει στον φάκελο της κοινής δήλωσης.

Ειδικά επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, χορηγούνται από τον φάκελο του συνιδιοκτήτη που το εκμίσθωσε μονομερώς, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και λοιπά στοιχεία που αφορούν το κοινό ακίνητο, στους λοιπούς συνιδιοκτήτες, για διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδημάτων τους από το ακίνητο αυτό. Επιπλέον, με βάση τις νέες διατάξεις, η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματά των συζύγων που υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης, βεβαιώνεται (από τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 και μετά) στον κάθε σύζυγο χωριστά και η ευθύνη για την καταβολή τους βαρύνει επίσης τον καθέναν από αυτούς χωριστά.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109