Αρχική Οικονομια Επενδύσεις

Επενδύσεις

Που θα επενδύσετε το 2012

E-mail

Οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν το 2012 σε επενδύσεις που προσφέρουν υψηλή απόδοση, διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και παρέχουν ευκαιρίες διαφοροποίησης. Μια άτακτη χρεοκοπία και/ή η αποχώρηση κάποιας χώρας από το κοινό νόμισμα αποτελούν το κυριότερο ρίσκο. Άλλες, εν δυνάμει, αρνητικές εξελίξεις περιλαμβάνουν τη συνεχιζόμενη πολιτική παράλυση της Ευρώπης, τη μόλυνση άλλων περιοχών εξαιτίας της απομόχλευσης της Ευρωζώνης, την πιθανότητα συναλλαγματικού πολέμου, τον κίνδυνο απότομων μαζικών αναλήψεων από την πλευρά των καταθετών (bank runs) και τα υπερβολικά αυστηρά μέτρα λιτότητας.

Ο συνδυασμός μιας ασθενέστερης ευρωπαϊκής οικονομίας και μιας πιο δραστήριας κεντρικής τράπεζας, είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξασθένιση του ευρώ κατά τη διάρκεια του 2012. Ένα υποτιμημένο νόμισμα θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη στην Ευρωζώνη εν όψει της εξασθένισης της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες στο εσωτερικό της. Συνολικά, η παγκόσμια οικονομία, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, όμως η κατάρρευση μπορεί να αποτραπεί. Οι αναδυόμενες αγορές θα σύρουν το χορό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να φτάσει το 3.7%. Ελαφρά βελτιωμένη, στο 1.9%, θα εμφανιστεί η ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα θα ωφεληθεί από μια ήπια προσγείωση (soft landing). Στις ώριμες οικονομίες, η πιεστική ανάγκη για μείωση του χρέους, σε συνδυασμό με τις ασθενικές επιχειρηματικές επενδύσεις και τις εύθραυστες τιμές των περιουσιακών στοιχείων, απειλούν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να στηρίξει την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, προκειμένου να καταπολεμηθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας και να διατηρηθούν τα σημερινά επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το 2014. Σύμφωνα με την ανάλυση της Merrill Lynch Wealth Management για τις προοπτικές του 2012, οι επενδυτές ανησυχούν για τον κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης απογοήτευσης, ενώ βρίσκονται ήδη σ' ένα περιβάλλον εύθραυστης ανάπτυξης. «Η δυνατότητα να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση του συνόλου των επενδυτικών χαρτοφυλακίων περιπλέκεται καθώς μειώνεται ο αριθμός των ασφαλών λιμένων», σημειώνει. «Επιλέγουμε μετοχές με καλή μερισματική απόδοση, ποιότητα και αναπτυξιακές προοπτικές.» «Όσον αφορά την επιλογή μετοχών, προτείνουμε στους επενδυτές το 2012 να επικεντρώνονται στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που διαθέτουν ισχυρές χρηματοροές και ανοδική μερισματική απόδοση», ανέφερε. «Εφιστούμε την προσοχή των επενδυτών αλλά δεν προβλέπουμε καταστροφές μέσα στην επόμενη χρονιά. Συνεχίζουμε να τονίζουμε την ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπιστεί ο συνδυασμός της βραδείας ανάπτυξης και του υψηλότερου κινδύνου, συνδυασμός που αποτελεί και τις νέες 'φυσιολογικές συνθήκες' για τις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν περιοδικά ξεσπάσματα των αγορών που θα συνοδεύονται από σημαντικές ζημιές, μεγάλο αριθμό νέων προϊόντων που ποντάρουν στη μεταβλητότητα (volatility bubbles), και συχνές εναλλαγές στρατηγικής του τύπου 'risk on/risk off'.» Οι αμερικανικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης αποτελούν την κορυφαία επιλογή, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία τους, σε σύγκριση με παρεμφερείς, μη αμερικανικές εταιρείες, και την επίτευξη κερδοφορίας που θα ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα πρώτης ανάγκης και πληροφορική είναι οι τρεις κλάδοι που ξεχωρίζουν, καθώς προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ποιότητας κερδών, αποτίμησης και προσαρμογής στο σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον. Δείχνει, επίσης, την προτίμηση της σε ευρύτερους τομείς με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, όπως τα καταναλωτικά αγαθά στις αναδυόμενες αγορές και οι υποδομές. Παράλληλα, για το 2012 προτείνει τη μείωση θέσεων (underweight) τόσο στις ευρωπαϊκές, όσο και τις ιαπωνικές μετοχές. Ενώ η Ιαπωνία αναμένεται να επιστρέψει σε θετική ανάπτυξη μέσα στο 2012, τα εταιρικά κέρδη είναι πιθανό να απογοητεύσουν τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές εταιρειών της Ευρωζώνης είναι φτηνές και η στάση των επενδυτών απέναντι τους στο χειρότερο δυνατό σημείο αλλά είναι εξαιρετικά νωρίς να επενδύσει κάποιος στην Ευρωζώνη, καθώς το ρίσκο παραμένει πολύ υψηλό. Όσον αφορά τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, οι επενδυτές θα πρέπει να προτιμήσουν τους εταιρικούς από τους κρατικούς τίτλους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης, όσο και εκείνα που διαθέτουν διαβάθμιση χαμηλού ή μέσου κινδύνου (investment-grade), με την προτίμηση μας να στρέφεται προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στις τρέχουσες τιμές, η αγορά των ομολόγων υψηλού κινδύνου (high yield market) έχει ήδη προεξοφλήσει ένα λογικό (tolerable) ποσοστό χρεοστασίων. Ειδικότερα, οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε κρατικά ομόλογα και τράπεζες των περιφερειακών οικονομιών της Ευρωζώνης. «Οι ελκυστικές αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων ενσωματώνουν ήδη μια σημαντική αύξηση της πιθανότητας χρεοκοπίας (default), την οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναμένουμε να επιβεβαιωθεί. Με την εξαίρεση μιας παρατεταμένης παγκόσμιας ύφεσης, τα κρατικά ομόλογα των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης παραμένουν μη ελκυστικά»

Οι προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό καθιστούν τα εμπορεύματα λιγότερο ελκυστικά. Δύο από τις πιο ισχυρές επιλογές του 2011, ο χρυσός και το πετρέλαιο, θεωρείται απίθανο να δώσουν παρόμοιες αποδόσεις και το 2012. Κι ενώ τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, ο χρυσός είναι πιθανό να συγκρατηθεί εξαιτίας της ανατίμησης του αμερικανικού νομίσματος, όμως ένα επιθετικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την κατάκτηση σημαντικά υψηλότερων επιπέδων. Όσον αφορά το πετρέλαιο, ένα ελεγχόμενο επίπεδο προσφοράς θα πρέπει να περιορίσει και μια ενδεχόμενη διολίσθηση της τιμής του.

 

Ακίνητα ή Χρυσός;

E-mail

Πριν μερικά χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι τα πιο ασφαλή καταφύγια σε περιόδους οικονομικής κρίσης ήταν : ο χρυσός και τα ακίνητα. Η ύφεση που ξεκίνησε το 2009 έδειξε ότι τα ακίνητα είναι καταφύγιο μόνο όταν δεν χρειάζεσαι να τα πουλήσεις. Από την άλλη πλευρά, σε όλη αυτή την χρονική περίοδο ο χρυσός ξεκίνησε ένα ράλι με τις τιμές να έχουν ανέβει στα ύψη . Το ερώτημα για πολλούς είναι σε αυτή την αναμέτρηση ποιος θα είναι τελικά ο νικητής;

ΑΚΙΝΗΤΑ.

Η αγορά ακινήτων σε ΗΠΑ , Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε Ελλάδα , Ιρλανδία και Ισπανία δεν φαίνεται ότι συνέρχεται από την κρίση. Στις ΗΠΑ, η απειλή του ρεκόρ κατασχέσεων θα αποτελέσει ένα ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκαμψη των τιμών και οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν σταθερότητα. Στη Μ. Βρετανία όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι για το 2012 η ανάκαμψη δεν είναι ορατή. Από εκεί και πέρα άλλοι βλέπουν τις τιμές να σταθεροποιούνται άλλοι να υποχωρούν 5% και οι πιο απαισιόδοξοι προβλέπουν απώλειες που μπορεί να φτάσουν στο 10%. Σε τροχιά ύφεσης είναι η αγορά στην Ιρλανδία και στην Ισπανία. Αναφορικά με την Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα η ανάκαμψη είναι μία πολύ μακρινή υπόθεση. Οι τιμές στην καλύτερη περίπτωση θα εμφανίσουν σημάδια σταθεροποίησης μετά απο μία διετία και στην χειρότερη θα υπάρξει μία μέση υποχώρηση της τάξης του 12% για την επόμενη διετία. Από την άλλη πλευρά, η τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι οι το κλίμα στους κατασκευαστές βρίσκεται σε επίπεδα αρνητικού ρεκόρ και γενικά δεν υπάρχει ούτε μία θετική ένδειξη στην αγορά η οποία πλήττεται από την κάμψη της ζήτησης και την υπερφορολόγηση.

ΧΡΥΣΟΣ

Η τιμή του χρυσού έχει φθάσει τα ύψη. Αυτό είναι επικίνδυνο για όσους θέλουν να μπούν σήμερα στο παιγνίδι. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο στα 1800 δολάρια έως το τέλος του χρόνου και μετά υποχώρηση. Αλλά, ποιός είναι εκείνος που μπορεί να μιλήσει για το μέλλον , όταν το ευρώ παραπαίει και η ευρωζώνη κινδυνεύει με διάλυση λόγω χρέους; Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πορεία του θα εξαρτηθεί απο : 1. Την κρίση του ευρωπαϊκού χρέους. 2. Την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας καθώς η προοπτική μίας διπλής ύφεσης είναι πλεόν πιθανή τόσο στην Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. 3. Την ζήτηση για χρυσό απο τις κεντρικές τράπεζες αλλά και απο ατις αναδυόμενες αγορές. Κίνα και την Ινδία αναμένεται να εξακολουθήσουν να είναι μεγάλοι αγοραστές το 2011. Το σίγουρο είναι ότι ζούμε σε έναν επισφαλή κόσμο. Η ανασφάλεια για :ενδεχόμενες ενεργειακές κρίσεις , τρομοκρατικές επιθέσεις , οικονομική κρίση είναι τα σημάδια και για πολλούς ένα κομμάτι χρυσού είναι ένα κομμάτι ασφάλειας. Βραχυχρόνια λοιπόν οι τάσεις είναι θετικές αλλά μακροχρόνια το ράλυ δεν είναι φυσιολογικό να διατηρηθεί

 

Χρυσές προβλέψεις

E-mail

Όσοι έχουν χρυσό ή χρυσές λίρες μήπως θα πρέπει να ανησυχούν; Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η τιμή του χρυσού ενδέχεται να αναρριχηθεί ως τα 1.800 δολάρια ανά ουγκιά τον επόμενο μήνα πριν υποχωρήσει ξανά, καθώς τα εμπορεύματα θα σημειώσουν κάμψη έπειτα από μαζικές πωλήσεις θεσμικών επενδυτών που θα ρευστοποιήσουν για να καλύψουν ζημιές σε άλλες επενδυτικές κατηγορίες. Αυτό υποστήριξε μιλώντας στο Bloomberg ο Τζον Τέιλορ, ιδρυτής της FX Concepts LLC, του μεγαλύτερου στον κόσμο hedge fund που επενδύει στις αγορές συναλλάγματος. Η τιμή του χρυσού ενδέχεται να αναρριχηθεί 1.750 και 1.800 δολ./ουγκιά ως τα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε ο κ. Τέιλορ, ο οποίος τον Ιούλιο προέβλεψε επιτυχώς ότι το πολύτιμο μέταλλο θα άγγιζε τα 1.900 δολ. μέχρι τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, προβλέπει ο κ. Τέιλορ, η τιμή του χρυσού θα κατρακυλήσει μεταξύ 1.000 και 1.200 δολαρίων ανά ουγκιά ως τον Απρίλιο ή το Μάιο, όταν και θα εκδηλωθούν μαζικές αγορές.

 

Η Αναπόφευκτη Υπερδύναμη

E-mail

Από το foreignaffairs.gr,

Για αυτούς που έχουν δανειστεί, οι πιστωτές μπορούν να μοιάζουν σαν δικτάτορες. Κυβερνήσεις που βρίσκονται σε δημοσιονομικό πρόβλημα συχνά απευθύνονται σαν ικέτες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ενεργώντας κατ’ εντολήν των δικών του πιστωτών επιβάλλει συχνά σκληρά μέτρα στους δανειζόμενους. Μετά την οικονομική κρίση στην Ασία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κλίντον για εμπορικά θέματα, Μίκι Κάντορ αποκάλεσε το ΔΝΤ «πολιορκητικό κριό» επειδή βοήθησε στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα αμερικανικά προϊόντα.

Στη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ, το 1956, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν προς τη Βρετανία χρηματοδοτήσεις τις οποίες οι εγγλέζοι χρειάζονταν απελπισμένα εάν δεν αποσύρονταν άμεσα οι βρετανικές δυνάμεις από τη διώρυγα του Σουέζ. Ο Χάρολντ Μακμίλλαν, ως υπουργός Οικονομικών τότε, πρωτοστάτησε στα τελικά εξευτελιστικά στάδια αυτής της κρίσης, την οποία αργότερα αποκάλεσε ως «τον τελευταίο στεναγμό μιας φθίνουσας δύναμης». Και πρόσθεσε, «ίσως σε 200 χρόνια οι ΗΠΑ αντιληφθούν πώς αισθανόμαστε τώρα».

διαβάστε περισσότερα στο foreignaffairs.gr >>

 

Οι αγορές πέφτουν. Αγοράζουμε;

E-mail

Η βουτιά των διεθνών χρηματιστηρίων που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη και εξακολουθεί να μειώνει τις τιμές των μετοχών επηρέασε φυσικά και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ο Γενικός Δείκτης παρουσίαζε πτώση 2,65% και βρισκόταν στις 1.057 μονάδες.

Συνήθως, οι ειδικοί των χρηματιστηριακών αγορών προτρέπουν τους επενδυτές να αγοράζουν μετοχές σε περιόδους που τα χρηματιστήρια πέφτουν. Αλλά, πλέον οι ειδικοί αλλάζουν γραμμή. Τώρα υπογραμμίζουν ότι οι αγορές που γίνονται σε καθοδικό κύκλο πρέπει να είναι μικρές, και απλά να συμπληρώνουν ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ισχυρών μετοχών. Γιατί μερικές φορές η πτώση γίνεται «βουτιά». Και το πού σταματάει μια βουτιά κανείς δεν το ξέρει. Επίσης, μερικές μετοχές που πέφτουν, τελικά ποτέ δεν ξανακερδίζουν το χαμένο έδαφος…

Το ζήτημα βρίσκεται πάντα στον υπολογισμό του ρίσκου. Οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο ενέχουν πάντοτε ρίσκο, άλλωστε για να κερδίσει κανείς ρισκάρει το κεφάλαιό του. Το ζήτημα με τις τοποθετήσεις καθοδικού κύκλου είναι ότι οι επενδυτές επιλέγουν να αναλάβουν ρίσκα όταν η αγορά είναι στα χειρότερά της.

Κορυφαίο παράδειγμα εσφαλμένης πρακτικής αγορών στα «γυρίσματα» της αγοράς είναι η περίοδος 1998 -1999. Τότε οι αναλυτές συμβούλευαν αγορά μετοχών σε κάθε ανοδική ανάπαυλα. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε πια όλοι… Αλλά και αμέσως μετά, λίγοι περίμεναν ότι η πτώση θα ήταν τόσο δραματική. Πολλοί ήταν εκείνοι που επένδυσαν και στη «βουτιά» περιμένοντας μια ανάκαμψη που δεν ήρθε.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να το δει κανείς και σε μεμονωμένες μετοχές. Όταν μια μετοχή φτάσει στο απόγειο της τιμής της, είναι πολύ συνηθισμένο ο αριθμός των μετόχων να αυξάνει όσο η τιμή αποκλιμακώνεται.

Βεβαίως, η αγορά κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Αλλά κανείς δεν ξέρει το πότε. Το αληθινό ερώτημα, λοιπόν, είναι το εξής: ποιο είναι το συγκριτικό ρίσκο της διακράτησης μετοχών αγορασμένων σε μια πτωτική αγορά έναντι της αγοράς μετοχών σε μια ξεκάθαρα ανοδική αγορά;

Ένα βοηθητικό εργαλείο για την λήψη σχετικών αποφάσεων δεν είναι άλλο από τα διαγράμματα της τιμής της κάθε μετοχής αλλά και των κλάδων στους οποίους ανήκουν, ακόμη και ολόκληρης της αγοράς.

Ένα άλλο συμπέρασμα που βοηθά στο να μη χάνει κανείς χρήματα είναι να επενδύει στις 10 – 12 καλύτερες μετοχές ενός χρηματιστηρίου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι όταν η αγορά «βουλιάζει» ακόμα και οι καλύτερες μετοχές θα χάσουν μέρος της αξίας τους.

Τελικά, επειδή ακόμα και οι χειρότερες αγορές κάποτε ανακάμπτουν, ίσως ο καλύτερος φίλος του επενδυτή να μην είναι άλλος από την… υπομονή.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109