Αρχική Οικονομια Επενδύσεις

Επενδύσεις

Μέταλλα "προφήτες"

E-mail

Ο χρυσός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών τα τελευταία χρόνια.. Οι επενδυτές παρακολουθούν την εξέλιξη της τιμής του με κομμένη την ανάσα προκειμένου να εκτιμήσουν –εκτός των άλλων-και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αφού θεωρούν ότι το πολύτιμο αυτό μέταλλο είναι ένας ασφαλής δείκτης για τις προσδοκίες όσο αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Μήπως όμως πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να προκύψουν από την εξέλιξη της αγοράς των αγορών μετάλλων;

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η διακύμανση της αγοράς των βασικών μετάλλων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να μετρηθεί η οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό γιατί τα βασικά μέταλλα αντανακλούν την πραγματική οικονομία και τις οι πραγματικές εισροές που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, και στην παραγωγή καθώς οι εταιρείες δεν μπορούν να παράξουν τα προϊόντα τους ή να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους αν δεν στηρίζονται σε αυτούς τους φυσικούς πόρους. Χαλκός , ψευδάργυρος, αλουμίνιο, χάλυβας, κασσίτερος και μόλυβδος είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή κοινά μέταλλα. Αυτά έχουν ποικίλες εφαρμογές σχεδόν σε κάθε κλάδο. Ο χάλυβας χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατοικιών, εργοστασίων , και για την κατασκευή εξοπλισμού . Ο χαλκός χρησιμοποιείται για σχεδόν στα πάντα: καλώδια, σωλήνες, κατασκευαστικά έργα, συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών, στις κυψέλες καυσίμου, στη χύτευση και ορείχαλκο. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται στη στην κατασκευή των αεροπλάνων, αλλά και σε δοχεία, σκεύη, και σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας.. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται στα κατασκευαστικά έργα και τις μπαταρίες. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις για αυτά τα γνωστά μέταλλα αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλες

Οι τιμές τους σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη ζήτηση των καταναλωτών για τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες. Πάρτε την τιμή του χάλυβα που η κατακόρυφη πτώση της από το 2004 έως το 2009, μπορεί τώρα να ερμηνευθεί ως ένα πρώιμο σημάδι των οικονομικών προβλημάτων που ήλθαν. Το σίγουρο είναι ότι οι αυξομειώσεις της ζήτησης και των τιμών μπορεί να κρύβουν και άλλα «μυστικά». Για παράδειγμα η Κίνα προχώρησε σε αγορές μετάλλων το 2009 και το 2010 ,όταν οι τιμές ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα , προκειμένου να έχει αποθέματα πρώτων υλών για να καλύψει τη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων που θα έρχονταν με την ανάκαμψη .

Φυσικά τις τιμές των μετάλλων μπορεί να τις επηρεάσουν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα οι ισοτιμίες ή τα κερδοσκοπικά παιγνίδια στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων Το σίγουρο είναι ότι χρησιμοποιούνται από πολλούς επαγγελματίες εμπόρους ως δείκτης για το οικονομικό κλίμα. Πρόσφατα ένας σημαντικός διεθνής επενδυτής που έβγαλε δις. δολάρια από την κρίση που παρακολουθούσε συστηματικά :χαλκό, χάλυβα και αλουμίνιο δήλωσε ότι πολλοί κοινά μέταλλα "μετακινήθηκαν προς τα κάτω, πολύ πριν από εμφανιστούν οι προάγγελοι δείκτες της ύφεσης για την παγκόσμια οικονομία."

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Τα βασικά μέταλλα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανίχνευση των τάσεων της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά το μήνυμά τους για τους επενδυτές μπορεί να είναι δύσκολο να διαβαστεί. .

 

"Μαχη " ισοτιμιών: 6 όπλα

E-mail

Εκτός από τα επιτόκια και τον πληθωρισμό , η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ένας από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς της οικονομίας μίας χώρας . Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία καθώς επηρεάζουν το επίπεδό του εμπορίου κάθε χώρας . Αλλά και στις επενδύσεις των ιδιωτών έχουν ένα αξιόλογο ρόλο αφού κάθε χρόνο τοποθετούνται δις. Ευρώ σε ξένα νομίσματα αλλά και στα επιτόκια τους. Ας τα πάμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα ισχυρό νόμισμα καθιστά τις εξαγωγές μίας και τις εισαγωγές φθηνότερες σε σύγκριση με τα προϊόντα που παράγονται στην χώρα. Ανάλογη είναι και η θέση των προϊόντων μίας χώρας στις αγορές του εξωτερικού καθώς τα εξαγόμενα προϊόντα της είναι ακριβότερα . Πολλοί παράγοντες καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όπως :

1. Οι διαφορές του πληθωρισμού Κατά γενικό κανόνα, μια χώρα με σταθερά χαμηλό πληθωρισμός εξασφαλίζει μία ισχυρή τιμή για το νόμισμα σε σύγκριση με άλλες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό οι οποίες αναγκάζονται να εξασθενήσουν την ισοτιμία των νομισμάτων τους.

2. Οι διαφοροποιήσεις των επιτοκίων Τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η συναλλαγματική ισοτιμία έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης. Με τον χειρισμό των επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες ασκούν επιρροή τόσο στον πληθωρισμού όσο και στις συναλλαγματική ισοτιμία. Τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν ξένα κεφάλαια και να προκαλούν άνοδο στη συναλλαγματική ισοτιμία να . Ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων μετριάζεται, ωστόσο, εάν ο πληθωρισμός στη χώρα είναι πολύ υψηλός , ή εάν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες πχ. πολιτική αστάθεια , υψηλό δημόσιο χρέος κ.α

3. Τρεχουσών συναλλαγών Ελλείμματα Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ μιας χώρας και των εμπορικών εταίρων της. Ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σημαίνει ότι η χώρα δαπανά περισσότερα στο εξωτερικό εμπόριο από ό, τι κερδίζει , και για αυτό είναι απαραίτητος ο δανεισμός από τις αγορές για την κάλυψη του ελλείμματος. Η υπερβάλλουσα ζήτηση για ξένο νόμισμα μειώνει το συναλλαγματική ισοτιμία .

4. Δημόσιο χρέος Οι χώρες συμμετέχουν σε μεγάλη κλίμακα στη χρηματοδότηση του ελλείμματος για να πληρώσουν τις δημόσιες δαπάνες. .Ενώ αυτή η δραστηριότητα τονώνει την εγχώρια οικονομία, οικονομίες με μεγάλο δημόσιο έλλειμμα και χρέος είναι λιγότερο ελκυστικές για τους ξένους επενδυτές. Επιπλέον, αν μια κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το έλλειμμά της με εγχώρια μέσα (πώληση εγχώριων ομολόγων , αύξηση της προσφοράς χρήματος), τότε θα πρέπει να αυξήσει την προσφορά κινητών αξιών προς πώληση σε ξένους, πράγμα που θα μειώσει τις τιμές τους. Τέλος, ένα μεγάλο χρέος μπορεί να αποδειχθεί ανησυχητικό για τους αλλοδαπούς, όταν θεωρούν ότι οι κίνδυνοι χώρας είναι υψηλοί . Οι ξένοι θα στραφούν σε τίτλους άλλων χωρών , εάν ο κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων είναι μεγάλος και αυτό αντανακλάται από το ασφάλιστρο κινδύνου. Για το λόγο αυτό, το χρέος και η βαθμολογία του (όπως καθορίζεται από τον οίκο Moody ή Standard & Poors , για παράδειγμα) είναι καθοριστικός παράγοντας της συναλλαγματικής ισοτιμίας .

5. Όροι Εμπορίου Η σχέση των τιμών εξαγωγής προς τις τιμές εισαγωγής καθορίζουν τους όρους συναλλαγών που σχετίζονται με τους τρεχούμενους λογαριασμούς και το ισοζύγιο πληρωμών . Εάν οι εξαγωγές αυξάνονται κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των εισαγωγών της, οι όροι εμπορίου έχουν θετικά βελτιωθεί. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές, που σημαίνει αυξημένη ζήτηση για το νόμισμα της χώρας και αύξηση της αξίας του. Εάν η τιμή των εξαγωγών αυξάνεται κατά ένα μικρότερο ποσοστό από αυτό των εισαγωγών , η ζήτηση για το νόμισμα θα μειωθεί καθώς και η αξία του.

6. Πολιτική σταθερότητα και οικονομική απόδοση Οι ξένοι επενδυτές αναπόφευκτα αναζητούν σταθερές χώρες με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τα κεφάλαιά τους. Μια χώρα με τέτοια θετικά χαρακτηριστικά που θα τραβήξει τα επενδυτικά κεφάλαια από άλλες χώρες θεωρείται ότι έχει λιγότερο πολιτικό και οικονομικό κίνδυνο. Μία πολιτική αναταραχή, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει απώλεια της εμπιστοσύνης σε ένα νόμισμα και μια εκροή κεφαλαίων προς τα νομίσματα των πιο σταθερών χωρών.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109