Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις

Δάνεια & Καταθέσεις

Επιτόκια: Πάνω οι καταθέσεις κάτω τα δάνεια

E-mail

Άνοδο παρουσίασαν, τον Ιούνιο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων επιχειρηματικών δανείων. Αντίθετα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών δανείων παρουσίασαν πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά, αμετάβλητο στο 0,48% παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις που παρέμεινε στο 0,46%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης (0,03%) και διαμορφώθηκε στο 2,94%.

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,96%. Πτώση κατά 11 μονάδες βάσης παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,16%, τον Ιούνιο του 2012, έναντι 8,27% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,69% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,27%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 7,47% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε σημαντικά κατά 71 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,42%.

 

Τα επιτόκια σε καταθέσεις προθεσμίας

E-mail

Υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις -ακόμα και ενός μήνα- προσφέρουν οι τράπεζες, σε μία προσπάθεια να προσελκύσουν κεφάλαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας φτάνουν (κλιμακούμενα) έως το 7%, ενώ στο ταμιευτήριο το 5%. Τα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση στα επιτόκια των καταθέσεων θα είναι ορατή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους και οι τράπεζες αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στις αγορές για άντληση ρευστότητας. Μέχρι τότε οι καταθέτες θα απολαμβάνουν τα ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, αφού οι αποδόσεις για τις καταθέσεις προθεσμίας διάρκειας 6 μηνών διαμορφώνονται έως και το 5,50% για ποσά της τάξης των 20.000 ευρώ και στο 6,50% για 50.000 ευρώ και άνω. Στις προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 12 μηνών οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες, ειδικά για τα μεγαλύτερα ποσά.

Συγκεκριμένα, φτάνουν έως το 5,90% για ποσά της τάξης των 20.000-50.000 ευρώ και έως το 6% για μεγαλύτερου ύψους καταθέσεις. Τα νέα προϊόντα που έχουν λανσάρει οι τράπεζες, όχι μόνο προσφέρουν υψηλά επιτόκια, αλλά ο καταθέτης μπορεί να προχωρήσει σε ανάληψη μέρους ή όλης της κατάθεσής του χωρίς επιβάρυνση. Για παράδειγμα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λανσάρει τη 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση +Συν-Πλην με επιτόκιο 4,5% και τη δυνατότητα ανάληψης ανά πάσα στιγμή, χωρίς κόστος. Ανάλογη πρόταση έχει και η Εμπορική, με τη 12μηνη κατάθεση προθεσμίας Χωρίς Δεσμεύσεις με επιτόκιο 4,75%. Επίσης η Marfin Egnatia Bank, στον προθεσμιακό λογαριασμό «ΠροσΑΥΞΑΝΩ», 12μηνης διάρκειας, προσφέρει επιτόκιο 6% για ποσά από 10.000-50.000 ευρώ και 6,5% για μεγαλύτερες καταθέσεις. Η Millennium Bank προσφέρει κλιμακούμενο επιτόκιο 5% για ποσά άνω των 10.000 ευρώ και ελεύθερη πρόσβαση σε αναλήψεις. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσφέρει 4,30% στην 3μηνη κατάθεση προθεσμίας για ποσά από 5.000 ευρώ και 4,7% στη 12μηνη. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσφέρει επιτόκιο έως 7% στον λογαριασμό 6μηνης προθεσμιακής κατάθεσης «Ανεβαίνω EXTRA» και έως 6% στον λογαριασμό «Ανεβαίνω EXTRA» 3μηνης διάρκειας. Στην Τράπεζα Κύπρου στον λογαριασμό προθεσμίας ADVANCE οι τόκοι προκαταβάλλονται με την έναρξη της κατάθεσης. Το επιτόκιο ανάλογα με τη διάρκεια της κατάθεσης διαμορφώνεται από το 3,7% μέχρι το 4,9% και το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 7.500 ευρώ.

Οι τράπεζες Εθνική και Eurobank προχωρούν σε αύξηση ή διπλασιασμό των επιτοκίων τους στις καταθέσεις προθεσμίας. Τέτοια προϊόντα είναι της Εθνικής Τράπεζας «Εθνική 4Χ2» με διάρκεια 8 μηνών και απόδοση τόκων κάθε 2 μήνες και Δώρο Εθνικής που προσφέρει διπλάσιο τόκο κάθε Αύγουστο, Απρίλιο και Δεκέμβριο. Η Eurobank στην προθεσμιακή κατάθεση Χ2 διπλασιάζει 2 φορές τον χρόνο το επιτόκιο, στη συμπλήρωση των 6 και 12 μηνών. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 10.000 ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό και οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα. Επίσης, η Alpha Bank στην κατάθεση προθεσμίας Alpha Μηνιαία Πρόοδος 6μηνης διάρκειας προσφέρει κλιμακούμενο επιτόκιο από το 4% έως το 4,95%. Και η ΑΤΕ διπλασιάζει το επιτόκιο στη 12μηνη κατάθεση ΑΤΕ Διπλασιάζω στο 4,3% από 2,15%.

 

Καταθέσεις: Τα επιτόκια παραμένουν ψηλά

E-mail

Μπορεί τα επιτόκια στα δάνεια να μειώνονται, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση των καταθέσεων. Αντιθέτως, μάλιστα, οι τράπεζες έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου που περιλαμβάνει υψηλές αποδόσεις και καινοτόμα προϊόντα, προκειμένου να δελεάσουν τους καταθέτες. Η κίνηση αυτή συνδυάζεται με το γεγονός ότι μετά τις μαζικές εκροές χρημάτων που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, πλέον τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται επιστροφή χρημάτων στο γκισέ των τραπεζών. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, εκτιμάται ότι από τις εκλογές και μετά έχουν επιστρέψει περίπου 4 - 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ετσι, προκειμένου να ανακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από το χαμένο έδαφος οι τράπεζες αψηφούν τη μείωση των επιτοκίων και συνεχίζουν να δίνουν μάχη στις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων ούτως ώστε να αντλήσουν ζεστό χρήμα. Σήμερα, για τρίμηνη ή εξάμηνη διάρκεια μπορεί κανείς με ευκολία να αξιώσει επιτόκια της τάξης του 6% ή και του 6,5% σε προθεσμιακές καταθέσεις, κυρίως από μικρότερες τράπεζες. Μάλιστα, επιτόκια κοντά στο 6% προσφέρονται πλέον και για μικροκαταθέτες, εκείνους δηλαδή που έχουν διαθέσιμα πόστα από 5.000 ευρώ και πάνω. Αν μάλιστα κάποιος συγκαταλέγεται στους μεγαλοκαταθέτες και διαθέτει ποσά άνω των 500.000 ευρώ, μπορεί να αξιώσει και επιτόκια 7% ή και παραπάνω.

Παράλληλα, και σε αντίθεση με όσα ίσχυαν στο παρελθόν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους πελάτες να μπορούν να σηκώνουν ή να προσθέτουν χρήματα στους καταθετικούς λογαριασμούς τους σε μηνιαία ή ακόμη και καθημερινή βάση και μάλιστα χωρίς κόστος. Ετσι, οι καταθέτες έχουν τη δυνατότητα να αυξομειώνουν το κεφάλαιό τους, όπως συμβαίνει στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ενώ παράλληλα να απολαμβάνουν τις υψηλές αποδόσεις των προθεσμιακών. Αλλες τράπεζες επιτρέπουν να προεισπράττουν τους τόκους της κατάθεσης είτε να επιλέγουν να παίρνουν τα χρήματα σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ σύμφωνα με τους τραπεζίτες αρκετά δημοφιλείς αποδεικνύονται και οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί στους οποίους το επιτόκιο φτάνει ακόμη και το 5%, στην περίπτωση που ο καταθέτης είτε αυξάνει το υπόλοιπο του λογαριασμού του είτε βάζει χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Πόσο μειώνονται οι δόσεις των δανείων

E-mail

Βαθιά «ανάσα» στους δανειολήπτες ιδίως στεγαστικών δανείων και στις επιχειρήσεις της χώρας μας φέρνει η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει το βασικό επιτόκιο του ευρώ στο ιστορικό χαμηλό του 0,75%. Χάρη στο τρίτο κατά σειρά «ψαλίδισμα» των επιτοκίων με τον Μάριο Ντράγκι στο «τιμόνι» της ΕΚΤ, χιλιάδες πελάτες στεγαστικών θα δουν τις μηνιαίες δόσεις τους να μειώνονται κατά τι σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν η ΕΚΤ κόβει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες, τότε αυτό σημαίνει μια μηνιαία ελάφρυνση της τάξης των 25 ευρώ για τους δανειολήπτες που επέλεξαν δάνειο ύψους 200.000 ευρώ κυμαινόμενου επιτοκίου.Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στον δανεισμό, καθώς θα μειωθούν τα επιτόκια για τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησής τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Δόσεις δανείων με τη μείωση επιτοκίων

1 Στεγαστικό 20ετούς διάρκειας και ύψους 150 χιλιάδων ευρώ που είχε επιτόκιο της τάξης του 4% είχε δόση 909 ευρώ. Με τη μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,75%, η δόση διαμορφώνεται στα 890 ευρώ.

2 Στεγαστικό 20ετούς διάρκειας και ύψους 200 χιλιάδων ευρώ με επιτόκιο 4,25% πλήρωνε 1.251 ευρώ τον μήνα, ενώ με επιτόκιο 4% θα πάρει την... ανάσα των 26 ευρώ. Η δόση του διαμορφώνεται στα 1.225 ευρώ.

3 Στεγαστικό 15ετούς διάρκειας και ύψους 100 χιλιάδων ευρώ με επιτόκιο 4,25% πλήρωνε 758 ευρώ τον μήνα, ενώ με επιτόκιο 4% η δόση του διαμορφώνεται στα 745 ευρώ.

4 Επιχειρηματικό 5ετούς διάρκειας και ύψους 300 χιλιάδων ευρώ με επιτόκιο 9% πλήρωνε 19.063 ευρώ το τρίμηνο, ενώ με επιτόκιο 8,75% η δόση του διαμορφώνεται στα 18.950 ευρώ.

 

Τι θα αλλάξει στις καταθέσεις

E-mail

Με στόχο την επίλυση των μελλοντικών τραπεζικών κρίσεων χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι και να επιδεινώνονται τα δημόσια οικονομικά των χωρών-μελών, η Κομισιόν παρουσίασε χθες τις προτάσεις της για την τραπεζική ενοποίηση στην ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός ειδικού Ταμείου Εγγύησης που θα καλύπτει τις 27 χώρες και θα αποτελεί επί της ουσίας «ομπρέλα» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τις καταθέσεις. Το εν λόγω Ταμείο θα χρηματοδοτείται από τις τράπεζες με ποσό που θα ανέρχεται στο 1% των καλυπτόμενων καταθέσεων δεκαετίας. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη της ομαλής αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης και σε καμία περίπτωση για τη διάσωση των τραπεζών. Οι προτάσεις, λοιπόν, της Κομισιόν δεν αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων, όπως του τραπεζικού συστήματος της Ισπανίας. Και αυτό γιατί, , θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος έως ότου τεθούν σε εφαρμογή τα συγκεκριμένα μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υιοθέτηση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι «να πληρώνουν οι τράπεζες για τις τράπεζες» και να υπάρξει αποσύνδεση των τραπεζικών κρίσεων από τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών. Υπολογίζεται ότι από τον Οκτώβριο του 2008 οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να διαθέσουν 4,5 τρισ. ευρώ δημοσίου χρήματος για τη διάσωση των τραπεζών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα νέα μέτρα θα εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές θα διαθέτουν τα μέσα για να παρεμβαίνουν αποφασιστικά και έγκαιρα για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας τράπεζας έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να διορθωθεί, τότε η πρόταση εξασφαλίζει ότι οι κρίσιμης σημασίας λειτουργίες της τράπεζας μπορούν να διασωθούν, ενώ το κόστος της αναδιάρθρωσης και της εξυγίανσης των χρεοκοπημένων τραπεζών θα βαραίνει τους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές τους και όχι τους φορολογουμένους. Το σχέδιο της Κομισιόν για την τραπεζική ενοποίηση προβλέπει τρία βασικά στάδια.

Πρώτον, στο στάδιο της πρόληψης, το πλαίσιο επιβάλλει στις τράπεζες να καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης στα οποία προβλέπονται μέτρα που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά τους. Οι αρχές που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της εξυγίανσης των τραπεζών θα υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης με επιλογές για την αντιμετώπιση των τραπεζών σε κρίσιμη κατάσταση, οι οποίες δεν είναι πλέον βιώσιμες.

Δεύτερον, οι εποπτικές αρχές θα έχουν την εξουσία να διορίζουν ειδικό διαχειριστή σε μια τράπεζα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχει σημαντική επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης. Πρωταρχική αποστολή του ειδικού διαχειριστή είναι να αποκαταστήσει την οικονομική κατάσταση της τράπεζας και την ορθή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

Τρίτον, εάν τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης αποτύχουν να επανορθώσουν την κατάσταση, προβλέπεται ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της τράπεζας με συγκεκριμένους μηχανισμούς και εξουσίες εξυγίανσης.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109