Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις

Δάνεια & Καταθέσεις

Πως θα βάλουν "χέρι" στις αδρανείς καταθέσεις

E-mail

Στην κυριότητα του Δημοσίου θα περνούν οι αδρανείς τραπεζικοί λογαρισμοί στους οποίους δεν έχει γίνει καμία συναλλαγή για 20 χρόνια και αφού προηγουμένως θα έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι τους τρεις φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις των τραπεζών. Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών», το οποίο παρουσίασε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Με την επικαιροποίηση του παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα είναι δυνατή η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αποδεδειγμένα, καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα 20 ετών. Η επομένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της 20ετίας. Συνεπώς, η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς τον σχετικώς. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 5 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή.

Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με τη συμπλήρωση 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής. Στην έννοια της πραγματικής συναλλαγής, η οποία διακόπτει την παραγραφή, περιλαμβάνεται και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους κατ’ εντολή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς το πιστωτικό ίδρυμα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού. Τέτοιου είδους ενημέρωση ενδεικτικά συνιστά η προσκόμιση στο τραπεζικό κατάστημα του βιβλιαρίου καταθέσεων και η σχετική επ’ αυτού ενημέρωση, καθώς και η ερώτηση υπολοίπου που υποβάλλεται μέσω εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, internet banking, phone-banking κ.λπ.). Για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας θεσμοθετείται με σαφήνεια ο τρόπος εποπτείας αυτής, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του υπουργείου Οικονομικών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Απαντήσεις για καταθέτες σε κυπριακές τράπεζες

E-mail

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν βρεθεί εκατομμύρια καταθέτες που διατηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες της Κύπρου. Διότι φοβούνται για το «αύριο» των καταθέσεων τους. Οι Ελληνες τραπεζίτες διαβεβαιώνουν ότι τα ΑΤΜ στην Ελλάδα δεν θα ξεμείνουν από ρευστό και ότι ο ανεφοδιασμός τους θα είναι συνεχής και χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα σημειώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για τα χρήματα που διατηρούνται σε τράπεζες στην Ελλάδα. Μάλιστα σημειώνουν με έμφαση πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει τεσταριστεί με επιτυχία τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, όταν ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις οι εκροές χρημάτων ήταν συνεχείς. Ωστόσο τα εύλογα ερωτήματα που διατυπώνουν οι καταθέτες -μετά την απόφαση του eurogroup να «κουρευτούν» για πρώτη φορά οι καταθέσεις, ακόμα και για ποσά ως 100.000 ευρώ, που είναι εγγυημένα σύμφωνα με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- είναι τα εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω καταθετικό λογαριασμό στην Κύπρο, θα «κουρευτούν» οι καταθέσεις μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup για το πακέτο διάσωσης της Κύπρου, όλες οι καταθέσεις που βρίσκονται σε τράπεζες στην Κύπρο θα κουρευτούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω καταθέσεις σε κυπριακή τράπεζα στην Ελλάδα. Τι θα συμβεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι καταθέσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε σε ελληνικές, είτε σε κυπριακές τράπεζες υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και δεν επηρεάζονται από τις αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο. Δεν κουρεύονται καταθέσεις που βρίσκονται στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, στην Cyprus PB Ελλάδος (πρώην Λαϊκή-Marfin) και στην Ελληνική Τράπεζα Ελλάδος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω καταθέσεις σε θυγατρική ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο. Θα χάσω μέρος των χρημάτων μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Οι καταθέσεις σας θα κουρευτούν, όπως προβλέπει η απόφαση του Eurogroup.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Διατηρώ τα χρήματά μου σε κυπριακή τράπεζα στην Ελλάδα και μετέφερα μέρος αυτών στην Κύπρο υπό το φόβο της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ το 2011. Τώρα θα κουρευτούν όλα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Θα κουρευτούν μόνο οι καταθέσεις που διατηρούνται -είτε σε ελληνικές είτε σε κυπριακές τράπεζες- που βρίσκονται στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

10+1 απαντήσεις για την εγγύηση των καταθέσεων

E-mail

Οι αποταμιεύσεις προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Το ΤΕΚΕ καλύπτει και όλους τους επενδυτές - πελάτες των τραπεζών που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ για τις επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ. Επίσης, καλύπτει και το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη ανεξαρτήτως των επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. Το ΤΕΚΕ προχωρεί σε αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, που στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι πόροι που διαχειρίζεται συνολικά ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ που προέρχονται από τακτικούς πόρους δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους, οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής εισφοράς καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς. Τι ισχύει :

1. Τι σημαίνει κατάθεση; Ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους

2. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων ; Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ . Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση . Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.

3. Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, και Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); Οι κατηγορίες καταθέσεων που αναφέρονται πιο πάνω, καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

4. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών; Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο

5. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης; Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

6. Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην Ιδια Τράπεζα; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β,Γ ; Στο παράδειγμα, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται ποσοστά συμμετοχής καθενός εκ των συνδικαιούχων στους λογαριασμούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ

7. Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο καταθέτης Α σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β σε μία τράπεζα Ι 100.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα (Ι, ΙΙ); Στο παράδειγμα, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.

8. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα από το TEKE; Τα χρήματα στα οποία αναφέρεστε ΔΕΝ καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

9. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης ή Τρίτες χώρες.

10. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.; Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) κ.α ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

11. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση που οι καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες και από ποιο φορέα; Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ( άρθρο 16 παρ. 1α και 2α του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009, όπως ισχύει).

 

Ρύθμιση "μαϊμού"

E-mail

Στον αέρα χιλιάδες υπερχρεωμενα νοικοκυριά καθώς η εκκρεμότητα με τις ρυθμίσεις παραμένει.Την ίδια στιγμή εκατομμύρια έλληνες είναι σε απόγνωση καθώς ένας στους τρεις οφειλέτες αναγκάζεται να αποζητά τη συνεισφορά των εργαζόμενων ή συνταξιούχων γονέων του, πολλές φορές ατόμων υπερήλικων και με μικρές συντάξεις, όπως προκύπτει από τις καθημερινές συναντήσεις νομικών συμβούλων της ΕΚΠΟΙΖΩ με υπερχρεωμένους οφειλέτες. Επίσης , έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, εμφανίζει αλλαγή του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων και την διατροφή τους, οδηγώντας τους σε φθηνότερες επιλογές τροφών. και δυστυχώς το "μαρτύριΟ" θα συνεχιστεί καθώς όλα δείχνουν ότι η περίφημη ρύθμιση είναι "μαϊμου". Οπως αναφέρουν πηγές, οι δανειστές, με το πρόσχημα της μη κατάχρησης της ρύθμισης και της μη διάθεσης επιπλέον κεφαλαίων στις τράπεζες, ζητούν:

1. Οι συνεπείς δανειολήπτες δεν θα πρέπει να πληρούν μόνο το κριτήριο του εισοδήματος των 25.000 ευρώ αλλά το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων τους να μην ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Το όριο το βγάζουν με βάση ενός πολλαπλασιαστή (5 επί το ύψος του εισοδήματος). Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης επιμένει στην αύξηση του ποσού των 120.000 ευρώ, με δεδομένο ότι τα νοικοκυριά έχουν περισσότερα δάνεια.

2. Τρόικα και υπουργείο Ανάπτυξης φέρονται να έχουν καταλήξει σε ένα κριτήριο. Το ανώτατο ύψος της περιουσίας (καταθέσεις και ακίνητα) που πρέπει να θεσπιστεί για να ενταχθούν τα νοικοκυριά στη ρύθμιση. Αυτό είναι οι 300.000 ευρώ.

3. Αν και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην ετήσια επανεξέταση της περίπτωσης των δανειοληπτών που μπαίνουν στην τετραετή περίοδο χάριτος, η τρόικα ήγειρε αίφνης θέμα εξαμηνιαίου ελέγχου από τις τράπεζες. Το υπουργείο Ανάπτυξης αντέτεινε την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Η τρόικα επίσης έθεσε θέμα εξαμηνιαίας αξιολόγησης όλου του θεσμικού πλαισίου. Και σε αυτό το σημείο η ηγεσία του υπουργείου ζήτησε την επιστασία της Τράπεζας της Ελλάδος. 5. Οι δύο πλευρές φέρονται επίσης να έχουν καταλήξει στη διάρκεια της τετραετούς περιόδου χάριτος το επιτόκιο 1,5% που πρότεινε το υπουργείο Ανάπτυξης να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του αντίστοιχου επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Οδηγός για καταθέσεις

E-mail

Η υποχώρηση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση των όρων διάθεσης εναλλακτικών καταθετικών λύσεων. Ο λόγος για προγράμματα που απευθύνονται σε αποταμιευτές με αποστροφή στον κίνδυνο, τα οποία ωστόσο διαθέτουν ρευστότητα προς αξιοποίηση με στόχο μια ικανοποιητική απόδοση. Τα προγράμματα αυτά διακρίνονται στις εξής γενικές κατηγορίες:

-Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν ένα στοίχημα. Ο καταθέτης έχει εξασφαλισμένο τουλάχιστον το αρχικό του κεφάλαιο και σε κάποιες περιπτώσεις μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση, η οποία αυξάνεται ανάλογα με την πορεία των συνδεδεμένων με το προϊόν δεικτών. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο κινείται συνήθως σε χαμηλά επίπεδα, ξεκινώντας ακόμη και από τις 3.000 ευρώ. Η απόδοση είναι είτε προκαθορισμένη, εφόσον η πρόβλεψη επαληθευτεί, είτε ανάλογη της πορείας του δείκτη αναφοράς. Με τα προγράμματα αυτά είναι δυνατή η γεωγραφική ή κλαδική διασπορά του επενδυόμενου κεφαλαίου, καθώς η τελική απόδοση της επένδυσης μπορεί να εξαρτάται από την πορεία όχι ενός αλλά πολλών δεικτών ή μετοχών από διαφορετικές χώρες. Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος τόσο υψηλότερη η απόδοση, ελάχιστη ή επιδιωκόμενη. Στο παρελθόν έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά προγράμματα με διάρκεια που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα πέντε έτη. Η ανταμοιβή των επενδυτών που θα κλείσουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα χρήματά τους είναι ο ευνοϊκότερος για αυτούς τρόπος υπολογισμού της απόδοσης (π.χ., υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ενός δείκτη), η καταβολή υψηλότερης ελάχιστης εγγυημένης ή ακόμη και η ετήσια καταβολή των τόκων. Εξάλλου, έχουν λανσαριστεί και προϊόντα με διαφορετικό νόμισμα κατάθεσης πέραν του ευρώ, όπως π.χ. με δολάρια ΗΠΑ ή στερλίνες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αναλάβουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο με στόχο να αποκομίσουν επιπλέον υπεραξίες από την κίνηση των ισοτιμιών.

-Αποταμιευτικά προγράμματα. Οι ετήσιες αποδόσεις των αποταμιευτικών προγραμμάτων φτάνουν ως και το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης αποταμιεύει κάθε μήνα ένα ποσό. Το ύψος του μπορεί να είναι είτε προκαθορισμένο ή να υπάρχουν όρια. Αν δεν γίνει η κατάθεση, ως ποινή προβλέπεται η σημαντική μείωση του επιτοκίου. Για παράδειγμα, υπάρχει προϊόν που θέτει ως προϋπόθεση το ελάχιστο ποσό της αποταμίευσης κάθε μήνα να είναι μόνον 1 ευρώ και άλλα που έχουν ως μίνιμουμ μηνιαία κατάθεση τα 200 ευρώ. Από την άλλη, ορισμένα προγράμματα μπορεί να βάζουν πλαφόν στο ανώτατο ύψος της μηνιαίας αποταμίευσης, ενώ άλλα δεν θέτουν κανένα όριο. Εξάλλου, κάποια προγράμματα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση αναλήψεων πριν από το πέρας ενός εξαμήνου ή ενός 12μήνου, ενώ σε άλλα δεν υπάρχει κανένας σχετικός περιορισμός.

-Λογαριασμοί υπο προειδοποίηση. Ενας εναλλακτικός τρόπος για όσους θέλουν να αποταμιεύουν, όποτε τους περισσεύουν χρήματα από το εισόδημά τους, είναι οι λογαριασμοί υπό προειδοποίηση. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού λογαριασμού με αυτά της προθεσμιακής κατάθεσης, δηλαδή τη ρευστότητα και τις αυξημένες αποδόσεις. Από τη μία πλευρά, σε σχέση με το σκέλος της κατάθεσης λειτουργούν ακριβώς όπως οι απλοί λογαριασμοί. Δηλαδή ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί καταθέσεις όποια στιγμή επιθυμεί χωρίς ανώτατο όριο στο ύψος τους, απολαμβάνοντας άμεσα προνομιακό επιτόκιο για τα χρήματά του. Από την άλλη όμως, για να πραγματοποιήσει ανάληψη θα πρέπει να προειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως την τράπεζα. Ανάλογα με το προϊόν ο χρόνος της προειδοποίησης μπορεί να κυμαίνεται από μία εβδομάδα και να φθάνει ως και τους τρεις μήνες. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα αυτό τόσο υψηλότερο είναι και το επιτόκιο.

-Περιορισμοί στις αναλήψεις. Υψηλά επιτόκια ως το 4%, ακόμη και για ποσά που ξεκινούν από τα 10.000 ευρώ, προσφέρουν οι λογαριασμοί με περιορισμούς στις αναλήψεις. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν υποχρεωτικές καταθέσεις, αλλά ο δανειολήπτης οφείλει να μην πραγματοποιήσει περισσότερες αναλήψεις από ένα μέγιστο όριο που ορίζει η τράπεζα ή το υπόλοιπό του να μην πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό. Τα προϊόντα αυτά έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας απεριόριστων καταθέσεων, εξασφαλίζοντας και για τα νέα χρήματα το ίδιο ελκυστικό επιτόκιο. Βέβαια, η απόδοση είναι κυμαινόμενη, υπό την έννοια ότι μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή, με απόφαση της διοίκησης της τράπεζας που προσφέρει το προϊόν.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109