Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις

Δάνεια & Καταθέσεις

Πέντε ερωτήσεις για την εγγύηση καταθέσεων

E-mail

Πολλά είναι τα ερωτήματα που αφορούν την εγγύηση και την κάλυψη των καταθέσεων, όπως:

1.Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το ΤΕΚΕ; Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2.β, ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α' 16-2-2009).

2.Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών; Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο (άρθρο 9, παρ. 4.α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α' 16-2-2009) Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S.), συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ; Τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ, όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

3.Γιατί τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ αφού λειτουργούν στην Ελλάδα; Τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Marfin Εγνατία Τράπεζα) δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Κύπρου.

4.Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κλπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν; Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.α.) δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ Ελλάδος αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους.

5.Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης; Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται, εν προκειμένω, ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

 

Έκανε «βάση» το φυσικό αέριο;

E-mail

Οι τιμές των συμβολαίων φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια χτυπήθηκαν άσχημα. Από τα υψηλά του 2008 στα 13,61 δολάρια, τα futures του φυσικού αερίου βούτηξαν στα 2,5 δολάρια μέσα στους επόμενους 14 μήνες. Στα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα βελτιώθηκαν αλλά γενικά οι τιμές έμειναν κοντά στα ιστορικά χαμηλά. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι υπάρχουσες ποσότητες που είναι διαθέσιμες για παραγωγή αρκούν για τα επόμενα 100 χρόνια με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης. Αλλά με το φυσικό αέριο τόσο φθηνό, περίπου το 40% της παραγωγής πουλιέται σήμερα σε τιμή χαμηλότερη από το κόστος που χρειάζεται για να παραχθεί.. Γι αυτό το λόγο πολλές εταιρείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στην εύρεση και άντληση πετρελαίου αντί για φυσικό αέριο. Έτσι, ίσως κάποια στιγμή η μειωμένη προσφορά αερίου να αντιμετωπίζει μια αύξηση στη ζήτηση και οι τιμές να ξανανέβουν. Σύμφωνα με αναλυτές στις ΗΠΑ σήμερα δημιουργείται μια βάση για τις τιμές η οποία θα λειτουργήσει για αυτό το μεσοδιάστημα. Θεωρούν ότι η αντίσταση είναι στα 10 δολάρια και το πάνω όριο είναι στα 11,5 δολάρια. Αργότερα τα σκαλοπάτια θα είναι στα 12,20 δολάρια και στα 13,70 – 14 δολάρια

 

Ερχεται νέα αύξηση επιτοκίων

E-mail

Έτοιμη να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων, αν χρειαστεί, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το μέλος του εκτελεστικού της συμβουλίου Γιούργκεν Σταρκ. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του Σταρκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην "Καθημερινή", όπου τόνισε πως, αν χρειαστεί, η ΕΚΤ θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια μετά την αύξηση του Απριλίου στο 1,25%. «Θεωρούμε δεδομένο ότι η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης θα συνεχιστεί. Έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει μικρότερη ανάγκη για χαλαρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική», ανέφερε. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 1,5% τον Ιούλιο.

 

Οι αποδόσεις στις προθεσμιακές

E-mail

Οι αποδόσεις στις προθεσµιακές να «αγγίζουν» πλέον ακόµη και το 5%. Ενδεικτικό των νέων δεδοµένων είναι ότι από τις αρχές Μαΐου, οκτώ συνολικά τράπεζεςανακοίνωσαν βελτιωµένες αποδόσεις σε παλιά και νέα προϊόντα, ενώ τραπεζικοί κύκλοι εκτιµούν ότι έπεται και συνέχεια.

Χαρακτηριστική είναι η κίνηση που έκανε η Εθνική Τράπεζα προσφέροντας υψηλές αποδόσειςοι οποίες φτάνουν έως και το5,80% σε ορισµένους µήνες. Συγκεκριµένα, για την κατάθεση «Μηνιαίο» το επιτόκιο διαµορφώνεται από 2,50% έως 3,30% για κατάθεση 6µηνών και από 2,70% έως 3,40% για 1 έτος. Για την κατάθεση «∆ώρο Εθνικής», διάρκειας 18 µηνών, τον Αύγουστο, τον ∆εκέµβριο και τον Απρίλιο (συνολικά 4 µηνιαίες καταβολές), η απόδοση του προϊόντος είναι5,80%. Για τους υπόλοιπους µήνες είναι 2,90%.

Αντίστοιχα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων προχώρησε σε αναπροσαρµογή προς τα πάνω των επιτοκίων του στις προθεσµιακές καταθέσεις, προσφέροντας αποδόσεις έως 4,65% ακόµη και για µικρές σχετικά επενδύσεις, από 5.000 ευρώ. Υψηλότερα επιτόκια, έως και 4,1% προσφέρει και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το οποίο προχώρησε πρόσφατα σε αύξηση των αποδόσεων στις προθεσµιακές καταθέσεις έως και 0,4%.

ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ∆ΡΟΜΟ κινείται και η Eurobank, η οποία πρόσφατα ανέβασε τις αποδόσεις στην προθεσµιακή της κατάθεση «Step Up»,προσφέροντας καλύτερους όρους από µήνα σε µήνα ή από δίµηνο σε δίµηνο. Με βάση τα νέα επιτόκια,οι ετησιοποιηµένες αποδόσεις είναι έως 3,20% γιαδιάρκεια 3 µηνών, έως 3,30% για διάρκεια 6 µηνών και έως 3,79% για διάρκεια 12 µηνών.

Τον πήχυ των αποδόσεων ανέβασε και η Τράπεζα Κύπρου. Στον λογαριασµό 3 PLUS 3, διάρκειας 6 µηνών, για το πρώτο τρίµηνο το επιτόκιο ανέρχεται σε 2,30% και για το δεύτερο σε 4,50%. Αντίστοιχα, στον λογαριασµό REFLEX (προθεσµιακή κατάθεση 12 µηνών), το επιτόκιο αυξάνεται κατά 0,25 κάθε τρίµηνο, φτάνοντας το 4%.

Υψηλές αποδόσεις έως 4,1% υπό προϋποθέσεις προσφέρει µε τη σειρά τηςκαι η ΑΤΕBank. Ο 12µηνος λογαριασµός «ΑΤΕ ∆ιπλασιάζω» έχει προκαθορισµένο επιτόκιο, το οποίο µπορεί να διπλασιαστεί στη λήξη, εφόσον τηρηθούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, επιτρέπονταιέως 3 αναλήψεις κάθε χρόνο και η κάθε ανάληψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του υπολοίπου του λογαριασµού.

Η Proton Bank ανέβασε µετη σειρά της τις αποδόσεις των λογαριασµών προθεσµίας µε την ονοµασία «Proton Best». Το συγκεκριµένο προϊόν διατίθεται για 3, 6, 9 και 12 µήνες και το επιτόκιο τηςκατάθεσης κυµαίνεται από 4,80% έως 4,95%. Τέλος, µέσω του λογαριασµού «Plus Bonus» η FBBank προσφέρει ετήσια µεικτή απόδοση 4,81%. Ο λογαριασµός αυτός είναι µια 12µηνη προθεσµιακή κατάθεση µε καταβολή των τόκων κάθε τρίµηνο µε σταθερό επιτόκιο 3,80%. Με τη διαφορά ότι στο τέλος του 4ου τριµήνου η FBBank προσφέρει επιπλέον bonus ίσο µε τους τόκους 91 ηµερών. Αυτό έχει σαν αποτελέσµατα την αύξηση της µεικτής ετήσιας απόδοσης στο 4,81%.

 

Standard & Poor's: Υποβάθμισε τράπεζες

E-mail

Η Standard & Poor's προχώρησε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς σε «B/C» από «B+/B», απόρροια της υποβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου στις 9 Μαΐου. Επίσης, υποβαθμίστηκε η αξιολόγηση της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Βουλγαρία, United Bulgarian Bank. Αν εξαιρεθούν οι υβριδικοί τίτλοι των τραπεζών, όλα τα άλλα προϊόντα είναι σε καθεστώς αναθεώρησης για πιθανή υποβάθμιση (creditwatch). Ο οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ομολόγων της, κάτι που, αν γίνει, θα επηρεάσει και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Η Alpha Bank εκτιμάται ότι θα έχει τις μικρότερες επιπτώσεις, καθώς έχει χαμηλότερη έκθεση στο ελληνικό χρέος. «Σύμφωνα με την άποψή μας, τα μεγάλα αυτά χαρτοφυλάκια σε ελληνικό κρατικό χρέος, εκθέτουν τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες στο αυξημένο ρίσκο που βλέπουμε από την ελληνική κυβέρνηση, για την διεύρυνση του χρόνου ωρίμανσης ομολόγων και δανείων», επισημαίνει. Υπενθυμίζεται ότι η Standard & Poor's στις 9 Μαΐου υποβάθμισε την αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά δύο βαθμίδες. Πλέον, οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και το Δημόσιο έχουν την ίδια πιστοληπτική διαβάθμιση.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109