Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις

Δάνεια & Καταθέσεις

Καταθέσεις : Πως "πήραν" 1,5 δισ

E-mail

Εξοικονόμηση αρκετών εκατοντάδων εκατ. ευρώ έχουν πετύχει ο τράπεζες καθώς υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων η οποία συνεχίζεται. Υπολογίζεται πως το όφελος για τα πιστωτικά ιδρύματα ξεπερνάει στην παρούσα φάση το 1,5 δισ. ευρώ. Μόνον για ποσά άνω των 100.000 ευρώ σε επίπεδο προθεσμίας οι τράπεζες δίνουν επιτόκια οριακά υψηλότερα του 3%, ενώ όσο το διάστημα της προθεσμίας αυξάνεται τα επιτόκια συνεχίζουν να βαίνουν μειούμενα. Πιό συγκεκριμένα για ποσά από 50 έως 100 χιλ. ευρώ σε επίπεδο μήνα τα επιτόκια διαμορφώνονται σε 3,05%, ενώ για το ίδιο διάστημα ποσά άνω των 100 χιλ. ευρώ τοκίζονται με 3,10%. Και αυτές είναι και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι καταθέτες. Στα προϊόντα των τραπεζών που δίνουν μηνιαία καταβολή τόκων και που μπορεί η κατάθεση να σπάσει χωρίς πέναλντι την ημέρα λήξης του μήνα για ποσά από 50 ως 100 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο προσφέρεται επιτόκιο 2,95% στο έτος 2,85% και στο 18μηνο 2,60%. Για ποσά υψηλότερα των 100 χιλ ευρώ τα ίδια προϊόντα δίνουν απόδοση 3,05% στο έτος 2,85% και 2,70% στο 18μηνο.

Η τάση μείωσης των επιτοκίων φαίνεται από τα μικρότερα επιτόκια κατά την αύξηση του χρόνου τοκοφορίας. Οπως υποστηρίζουν τραπεζικοί παράγοντες τα πράγματα άλλαξαν πολύ από την προ εξαμήνου συγκυρία καθώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η αποκατάσταση του αισθήματος ανασφάλειας των καταθετών έπαψε να υπάρχει. Μπορεί να μην σημειώνεται αθρώα είσοδος καταθέσεων, ωστόσο, δεν υπάρχουν πια διαρροές. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν πως παραμένει μεγάλη η ψαλλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.

Tα νοικοκυριά σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς υπολογίζεται πως διαθέτουν καταθέσεις 87 δισ. ευρώ σε προθεσμία και 43 δισ. ευρώ σε ταμιευτήριο. Να σημειωθεί ότι οι συνολικές καταθέσεις στο σύστημα ανέρχονται σε 163 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 102 δισ. είναι προθεσμιακές. Η τάση μείωσης των επιτοκίων στις καταθέσεις αποτυπώνεται στα πιστωτικά ιδρύματα εβδομάδα με την εβδομάδα. Οπως παρατηρούν τραπεζικοί παράγοντες οι ανανεώσεις των προθεσμιών είναι συνεχείς καθώς λίγοι καταθέτες είχαν σε μακροπρόθεσμη βάση προθεσμίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, λόγω της ανασφάλειας που διακατείχε τότε τους καταθέτες. Στην παρούσα δε φάση οι καταθέτες προτιμούν τις καταθέσεις μικρότερου διαστήματος γιατί αυτές έχουν υψηλότερα επιτόκια.

 

Είναι ασφαλείς οι καταθέσεις;

E-mail

Οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (ECOFIN), την Πέμπτη, σηματοδοτούν και επισήμως την αλλαγή φιλοσοφίας της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων, η οποία άλλωστε είχε διαφανεί από τον περασμένο Μάρτιο, όταν «κουρεύτηκαν» οι ανασφάλιστες καταθέσεις στη Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι σήμερα, η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις ανακεφαλαιοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων ήταν τα δημόσια ταμεία. Την περίοδο της κρίσης, το κόστος αυτής της πολιτικής για τα ευρωπαϊκά κράτη ξεπέρασε το ιλιγγιώδες ποσό του 1,6 τρισεκατομμυρίου ευρώ. Η λογική της σχετικής απόφασης ήταν ότι η κατάρρευση συστημικών τραπεζών εν μέσω κρίσης θα προκαλούσε επιμόλυνση του υπόλοιπου χρηματοπιστωτικού τομέα, με πολλαπλάσιο κόστος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Καθώς όμως ο συστημικός κίνδυνος για την Ευρωζώνη υποχωρεί, η πολιτική αλλάζει. Σύμφωνα με την απόφαση του ECOFIN, από το 2018 οι τραπεζικές αναδιαρθρώσεις θα γίνονται κυρίως με «ίδια μέσα» (bail in) των τραπεζικών ιδρυμάτων, κατά το «κυπριακό πρότυπο». Με άλλα λόγια, οι επισφάλειες θα καλύπτονται με την απομείωση των απαιτήσεων μετόχων, πιστωτών και σε -ακραίες περιπτώσεις- ανασφάλιστων καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ. Σημαίνει αυτό ότι οι καταθέσεις μας θα είναι από το 2018 λιγότερο ασφαλείς; Από νομικής απόψεως όχι.

Ισχύει μάλιστα το ακριβώς αντίθετο: μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλιζε τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά δεν απολάμβαναν καμιά προστασία, όπως αποδείχθηκε με το «πάθημα» της Λευκωσίας. Στην απόφαση του ECOFIN αυτής της εβδομάδας επιβεβαιώνεται ρητά ότι οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ εξαιρούνται από τη συμμετοχή στις αναδιαρθρώσεις τραπεζών, διαλύοντας τις όποιες αμφιβολίες είχαν δημιουργηθεί από την αρχική απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο, που τελικά δεν εφαρμόστηκε. Επίσης, από κάθε είδους bail in εξαιρούνται και οι μισθολογικές υποχρεώσεις της τραπεζών που αναδιαρθρώνονται έναντι των εργαζομένων τους, οι καλυμμένες ομολογίες, αλλά και τα διατραπεζικά δάνεια με περίοδο ωρίμανσης μικρότερη των επτά ημερών από την ημέρα της χρεοκοπίας. Παρά τις εξαιρέσεις αυτές, η διαγραφή των κεφαλαίων των μετόχων και των πιστωτών των τραπεζών θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις επαρκείς για να καλυφθούν οι ζημίες. Στις σπάνιες περιπτώσεις που θα χρειάζεται και η συμμετοχή των ανασφάλιστων καταθετών, το ECOFIN προσέφερε μία επιπλέον δικλίδα ασφαλείας, ιεραρχώντας τις απώλειες ώστε να πλήττονται πρώτα τα κεφάλαια μεγάλων εταιρειών και μόνο σε οριακά σενάρια οι μεγάλες καταθέσεις φυσικών προσώπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν λόγω δικλίδα ασφαλείας δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Πώς όμως θα διασώζονται οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ όταν χρεοκοπεί μία τράπεζα;

Πρώτον, οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας (CRD IV) που πρόσφατα θεσπίστηκαν, καθώς και το ενιαίο καθεστώς εποπτείας των τραπεζών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από το 2014, θα διασφαλίζουν θεωρητικά ότι οι περιπτώσεις βίαιης αναδιάρθρωσης θα είναι πιο σπάνιες.

Δεύτερον, οι ασφαλισμένοι καταθέτες θα αποζημιώνονται άμεσα και στο ακέραιο από τα διαθέσιμα των Ταμείων Εγγυοδοσίας των Καταθέσεων και Εκκαθάρισης των Τραπεζών. Τα Ταμεία αυτά χρηματοδοτούνται από εισφορές των ίδιων των τραπεζών και σύμφωνα με την απόφαση του ECOFIN θα έχουν κεφάλαια ίσα με το 1,3% όλων των ασφαλισμένων καταθέσεων μιας χώρας. Ελληνικές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν στις Βρυξέλλες ότι η χώρα μας τηρεί και με το παραπάνω τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυοδοσίας των καταθέσεων. Αν, παρ’ όλα αυτά, τα κεφάλαια του Ταμείου δεν επαρκούν, τότε πρόσθετη στήριξη θα προσφέρει το ελληνικό Δημόσιο. Και για όσους θεωρούν το ημι-χρεοκοπημένο κράτος μας αφερέγγυο εγγυητή υπάρχει και το επιπλέον μαξιλάρι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), που θα μπορεί, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 20ής Ιουνίου, να ανακεφαλαιοποιεί απευθείας συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης, όταν το οικείο κράτος δηλώνει αδυναμία να τις στηρίξει μόνο του.

Τέλος, το ελληνικό ταμείο εγγυοδοσίας των καταθέσεων θα μπορεί να δανειστεί χρήματα και από τα ευρωπαϊκά ταμεία εγγυοδοσίας και εκκαθάρισης των τραπεζών. Αν όλα αυτά τα επίπεδα ασφάλισης δεν επαρκούν, τότε σημαίνει ότι θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οικονομικό κατακλυσμό συστημικής φύσεως, από τον οποίο κανένα ταμείο και καμία χώρα δεν μπορεί να προστατεύσει τους καταθέτες της. Πρόκειται όμως για μία πραγματικότητα η οποία ίσχυε ανέκαθεν. Δεν προέκυψε από τις αποφάσεις του ECOFIN.

 

Καταθέσεις : Το τέλος μιάς εποχης

E-mail

Η δυνατότητα που έδιναν οι τράπεζες που δρατηριοποιούνται στην χώρα μας στους καταθέτες να «κερδίζουν» έναν επιπλέον μισθό σε ετήσια βάση ακόμη και με μια προθεσμιακή κατάθεση των 10.000 ευρώ ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ραγδαίας αποκλιμάκωσης των υψηλών επιτοκίων που προσέφεραν ακόμη και μέχρι πριν μερικές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις ακόμη και για ποσά 10.000 ευρώ για ένα χρόνο προθεσμία είχαν προσεγγίσει και ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 6% με αποτέλεσμα να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα γύρων στα 600 ευρώ το χρόνο. Για υψηλότερα ποσά τα επιτόκια ανέβαιναν ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας ακόμη πιο σημαντικές ευκαιρίες αποδόσεων για τους καταθέτες. Επιπλέον πλήγμα στις αποδόσεις των καταθέσεων αποτελεί και το γεγονός ότι φορολογούνται πλέον οι τόκοι με 15%, έναντι 10%, που ήταν μόλις πριν μερικούς μήνες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών που θα οδηγήσει στην σταδιακή τους έξοδο στη διατραπεζική αγορά για άντληση ρευστότητας, σε συνδυασμό με την επιστροφή καταθέσεων, θα οδηγηθούμε σταδιακά στην προσφορά πολύ χαμηλών επιτοκίων ακόμη και κάτω του 2%, που θα είναι ανάλογα με τα επιτόκια που προσφέρονται στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Στο παράδειγμα της προθεσμιακής κατάθεσης των 10.000 το επιπλέον εισόδημα που θα έχουν από τόκους δεν θα ξεπερνά πλέον τα 150 με 200 ευρώ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τα οφέλη από την αποκλιμάκωση των καταθετικών επιτοκίων που θα έχουν οι τράπεζες για το 2014 θα ανέλθουν σε 1,5 δισ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση που θα αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό από την μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Τα επιτόκια καταθέσεων είχαν ανέβει από τις τράπεζες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην χώρα μας- συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της ελλείμματος αξιοπιστίας-στην προσπάθεια τους να περιορίσουν τις μεγάλες εκροές καταθέσεων.

 

Επιτόκια προθεσμίας στο 2,5%

E-mail

Σημαντική αποκλιμάκωση έχουν υποστεί τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς το τελευταίο τρίμηνο, από 5,50% έχουν φτάσει κάτω από 4%.Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μείωσή τους θα συνεχιστεί, αφού η τρόικα μέσω των επιτρόπων που έχει διορίσει στις τράπεζες ασκεί πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, η συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου μέσω των συγχωνεύσεων ευνοεί την εναρμόνιση των επιτοκίων. Πρόθεση της τρόικας είναι το επιτόκιο για τις προθεσμιακές καταθέσεις να φτάσει στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή στο 2,5%, ώστε να μειωθεί το κόστος χρήματος που για περίπου 4,5 έτη έφτασε στα ύψη Οι τράπεζες έχουν όφελος τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από την εν λόγω μείωση, ποσό το οποίο θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα από την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Η διαρκής μείωση στα επιτόκια καταθέσεων δημιουργεί -εύλογα- προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των χορηγήσεων, γεγονός το οποίο θα είναι δυνατό να γίνει πραγματικότητα μόλις οι τράπεζες γυρίσουν στις αγορές και αποκατασταθεί η ρευστότητά τους. Η αποκατάσταση της ρευστότητας θα πρέπει να συνδυαστεί με τον περιορισμό των επισφαλειών, καθώς το ύψος των επιτοκίων ενσωματώνει και τις ζημίες των τραπεζών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που διαφέρει το ύψος των επιτοκίων των χορηγήσεων (και των πιστωτικών καρτών κλπ.) σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης κλπ.

Οι τράπεζες που επωφελούνται πρώτες, είναι εκείνες που έχουν συγχωνεύσει άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτές έχουν την ευκαιρία να εναρμονίσουν (προς τα κάτω) τα επιτόκια καταθέσεων και να αποκομίσουν τα οφέλη από τις εν λόγω συνέργειες στη χρηματοδότηση. Οι μειώσεις γίνονται στις νέες προθεσμιακές, αλλά και στις ανανεώσεις μίας κατάθεσης προθεσμίας, αφού όμως αυτή έχει λήξει. Σημαντική αποκλιμάκωση έχει γίνει στις προθεσμιακές καταθέσεις του ομίλου της Alpha Bank. Η Εμπορική είχε ιδιαίτερα πιο υψηλά επιτόκια από την Alpha. Μετά όμως την απόκτηση της Εμπορικής από την Alpha, τα επιτόκια έχουν αρχίσει και συγκλίνουν. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο για τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις και τις ανανεώσεις το επιτόκιο ήταν στο 3,57%, από 4,15% τον Ιανουάριο για την Alpha Bank και 4,26% για την Εμπορική Τράπεζα το ίδιο διάστημα. Στην Τράπεζα Πειραιώς τα επιτόκια για την Πειραιώς-Atebank ήταν στο 4,08% στο τέλος του 2012 και μειώθηκαν περαιτέρω στο 4,01% τον Μάρτιο του 2013, ενώ στις κυπριακές έφθαναν το 4,74%. Η Eurobank προχώρησε επίσης σε μειώσεις επιτοκίων στις περισσότερες προθεσμιακές καταθέσεις που προσφέρει στους πελάτες της, ενώ η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη που είχε ξεκινήσει, αργά και σταθερά, να προσφέρει καταθέσεις προθεσμίας σε χαμηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη συμφωνία που είχε κάνει με τον καταθέτη.

 

Τραπεζες πληροφοριοδοτες

E-mail

Οι τράπεζες θα αποστείλουν τα στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων του έτους 2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες προκειμένου οι τράπεζες να αποστείλουν τα στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων του έτους 2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και να μη χρειαστεί να τα ζητήσουν οι φορολογούμενοι για να δηλώσουν τους τόκους στις φορολογικές δηλώσεις. Οι τράπεζες θα αποστείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο στο υπουργείο Οικονομικών με τους τόκους των καταθέσεων ακόμα και για τα ομόλογα που έχουν αγοράσει μέσω τραπεζών. Τα στοιχεία θα επεξεργαστούν οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και εν συνεχεία θα προστεθούν στις φορολογικές δηλώσεις όλων των υπόχρεων.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα χρειαστεί να ελέγξουν τον σχετικό κωδικό και στην περίπτωση που έχουν αμφιβολίες θα πρέπει να ζητήσουν από την τράπεζα να τους εκδώσει τη βεβαίωση για τους τόκους των καταθέσεων του 2012. Στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία τους για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να διορθώσουν το σχετικό ποσό για τους τόκους που έχει συμπληρωθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι οι τόκοι των καταθέσεων δηλώνονται στον κωδικό 659-660 της φορολογικής δήλωσης και εφόσον οι φορολογούμενοι έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109