Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις Πως μας φακελλώνουν οι τράπεζες

Πως μας φακελλώνουν οι τράπεζες

E-mail

Ολες οι τράπεζες κυριολεκτικά φακελώνουν τους καταθέτες τους, που διατηρούν κάθε είδους λογαριασμούς. Το φακέλωμα γίνεται με στοιχεία που υποχρεώνεται να προσκομίσει στην τράπεζα ο καταθέτης-πελάτης της. Αν δεν τα προσκομίσει, σταματάει η συναλλαγή και δεν μπορεί ο πελάτης να κάνει ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του. Επίσης δεν μπορεί κανείς να ανοίξει λογαριασμό, δηλαδή να καταθέσει χρήματα, αν δεν προσκομίσει όλα τα στοιχεία που είναι:

α) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας,

β) βεβαίωση μισθοδοσίας ή άλλων αποδοχών αν είναι εργαζόμενος μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, βεβαίωση σύνταξης αν είναι συνταξιούχος,

γ) λογαριασμός της ηλεκτρικής σύνδεσης (ΔΕΗ) ή της τηλεφωνικής (ΟΤΕ) της κατοικίας του,

δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να προσκομίσουν και οι συνδικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. Η τράπεζα, όπως αναφέρεται στους όρους συνεργασίας, «τηρεί αντίγραφα -δηλαδή φωτοτυπίες- των προσκομιζομένων σε αυτή νομιμοποιητικών εγγράφων του πελάτη και δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομισθεί εν όλω ή εν μέρει τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα».

Οπως είναι φανερό, στα στοιχεία που ζητούνται περιλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οπότε τίθεται το ερώτημα αν είναι νόμιμο ή παράνομο το φακέλωμα από τις τράπεζες. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ένα τέχνασμα: η «νομιμοποίηση» γίνεται με ειδική δήλωση του πελάτη, η οποία περιλαμβάνεται στην αίτησή του προς την τράπεζα για το άνοιγμα λογαριασμού. Σε ξεχωριστή παράγραφο της αίτησης μετά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), των στοιχείων κατοικίας, των επαγγελματικών στοιχείων κ.λπ. αναφέροντας τα εξής: «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενημέρωση-συγκατάθεση. Εφ’ όσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου, συναινώ στη χρησιμοποίηση από την τράπεζα ή και τρίτους, που ενεργούν κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, των προσωπικών μου δεδομένων, που αναφέρονται στην αίτηση με σκοπό την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμη και μετά τη λύση της συμβάσεως».

 

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109