Ολα σε ένα

E-mail

Σε μία πρωτοβουλία που θυμίζει τα προγράμματα "όλα σε ένα", οι πιστωτικοί όμιλοι θα αντιμετωπίζουν από κοινού τους δανειολήπτες. Οι τράπεζες θα εκτιμούν τις δυνατότητες του υπόχρεου εξετάζοντας τη συνολική τραπεζική εικόνα του, με αποτέλεσμα να προτείνουν λύσεις που θα είναι κοινές για όλες τις υποχρεώσεις του, ανά κατηγορία δανείων, και σε όλες τις τράπεζες. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα δοθεί κίνητρο για “αναβίωση” ορισμένων χορηγήσεων που σήμερα θεωρούνται “νεκρές”. Το ζήτημα της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί την “καυτή” πατάτα για το σύνολο του κλάδου, αφού οι προεκτάσεις του είναι τόσο κοινωνικές, για μεγάλο μέρος των δανειοληπτών και κυρίως των κατόχων στεγαστικών, όσο και λογιστικές, με “φόντο” την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κοινοποιηθεί στις τραπεζικές διοικήσεις το πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πλάνο αντιμετώπισης των προβληματικών χορηγήσεων, περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την κοινή αντιμετώπιση, από πλευράς τραπεζών, των δανειοληπτών που έχουν εκκρεμότητες με πολλές τράπεζες και το δεύτερο σχετίζεται με την καλύτερη “οργάνωση” των εν λόγω δανείων στα βιβλία των τραπεζών, βάσει της οποίας προβλέπεται η δημιουργία μίας “bad bank” σε κάθε τράπεζα. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι το ενδεχόμενο “bad banks” σε κάθε τράπεζα δεν οδηγεί σε λογιστικό όφελος για τις τράπεζες, αλλά εξυπηρετεί μία πιο “οργανωμένη” διαχείριση ή/και την πώληση χαρτοφυλακίων σε distressed funds. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ελέγχων της BlackRock και της Ernst & Young, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των προβληματικών δανείων (Troubled Asset Review) φέρνει άμεσες εξελίξεις. Στο νέο αυτό πλαίσιο δεν αναμένεται να αλλάξουν κατά πολύ οι εναλλακτικές που προτείνουν οι τράπεζες στους πιστούχους που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Αυτό που θεωρείται βέβαιο πως θα αλλάξει, είναι η στάση των τραπεζών απέναντι σε όσους διατηρούν δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες. Και αυτοί είναι πολλοί...

 

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109