Αρχική Μικρες Επιχειρησεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Επιχειρηματίας απο ...σπίτι

E-mail

Υπήρχε μια εποχή που οι μικροί επαγγελματίες με έδρα το σπίτι τους αντιμετώπιζαν σοβαρούς περιορισμούς στις δυνατότητες ανάπτυξης των εταιρειών τους. Τώρα, έχοντας ως έδρα το σπίτι τους οι επαγγελματίες μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πολύ ευκολότερα σε σύγκριση με το παρελθόν. Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές για τον τρόπο που μπορείτε να επεκταθείτε με έδρα το σπίτι σας

1. Μίσθωση εξωτερικών συνεργατών Σίγουρα , ως άνθρωπος της αγοράς έχετε ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία σας βοήθησαν να αρχίσετε. Αλλά μπορεί να μην έχετε όλα τα ταλέντα και τις δυνάμεις για να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας. Επιπλέον, μπορεί να μην είστε σε θέση να επιφορτιστείτε το πρόσθετο φόρτο εργασίας και σίγουρα δεν έχετε χώρο. Εξετάστε το ενδεχόμενο συνεργασίας με αναδόχους έργων .

2. Προσφέρετε μια συμπληρωματική υπηρεσία ή προϊόν Ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία ασκείτε , μπορείτε να προσθέσετε άλλη μια υπηρεσία για να προσελκύσετε είτε νέους πελάτες είτε πρόσθετες πωλήσεις από τους υφιστάμενους πελάτες. Για παράδειγμα, εάν η δουλειά σας είναι ο σχεδιασμός δικτυακών τόπων, σκεφτείτε την διαφήμιση με email ή τον σχεδιασμό newsletter.

3. Δοκιμάστε νέες μεθόδους μάρκετινγκ Δοκιμάστε ένα μίγμα των παραδοσιακών και των νέων προσεγγίσεων μάρκετινγκ και να παρακολουθείτε τα αποτελέσματά, ώστε να ξέρετε που αξίζει να συνεχίσετε και ποια να εγκαταλείψετε.

4. Μίσθωση ενός «εικονικού» βοηθού Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη επέκταση της επιχείρησής σας είναι η πρόσθετη εργασία. Αν προσλάβετε μια (ένα ) «εικονική» βοηθό, που θα του (τη) αναθέτετε εργασίες που μπορεί να γίνουν από το σπίτι μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα μέρος των πρόσθετων εργασιών.

5. Εταίρος με μια συμπληρωματική υπηρεσία Δεν χρειάζεται πάντα να αναπτύσσετε μόνος σας , τη δική υπηρεσία, μπορείτε να αποκτήσετε εταίρο ένα άλλο επιχειρηματία που μπορεί να τις προσφέρει. Για παράδειγμα, αν έχετε μια επιχείρηση μάρκετινγκ, μπορείτε να συνεργασθείτε με έναν web developer και να προσφέρετε από κοινού συμφωνίες πακέτα σε πελάτες ή να παραπέμπετε πελάτες ο ένας στον άλλο.

 

Ενισχύσεις για νέους επιχειρηματίες

E-mail

Δέσμη δράσεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα ανακοίνωσε σήμερα 30 Μαΐου 2011 ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου. Ειδικότερα:

* Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ ευρώ, το οποίο προκηρύσσεται εντός της εβδομάδας και θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1η Ιουλίου 2011 και για ένα δίμηνο.

- Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών, και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.

- Προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 ευρώ ή ακόμη και σε 1 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά.

* Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 30 εκ ευρώ, που ενισχύει νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους 30.000-300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα ή επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και παροχής νερού και έργα ύψους 20.000-200.000 ευρώ για άλλους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί ενώ η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2011.

* Την ειδική δράση για την επιχειρηματικότητα των νέων, συνολικού ύψους 90 εκ ευρώ, που προβλέπεται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης χαμηλότοκων δανείων (από 30.000 έως 300.000 ευρώ) για τη στήριξη της επένδυσής τους. Μάλιστα, όσοι νέοι υπαχθούν στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη δράση του ΕΤΕΑΝ.

* Ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που πρόκειται να κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT), μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie.

* Την ψηφιακή πλατφόρμα StartUp Greece, που αριθμεί ήδη 1.700 μέλη και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε νέο επιχειρηματία.

* Μια σειρά δράσεων ενημέρωσης σε φορείς και δίκτυα νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα στη λογική της αυτοοργάνωσης.

* Την αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις όπως την ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα και σε ένα σημείο, την αναμόρφωση του προπτωχευτικού δικαίου, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πάρκων, και την προετοιμασία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» που θα ενσωματώσει όλες τις σχετικές δράσεις άρσης εμποδίων σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώθηκε, προς ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, ότι η Επιχειρηματικότητα των Νέων είναι το μοναδικό καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου που προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης όπως:

- αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

- παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης,

- τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης, - μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

- δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση,

- διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους, εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων,

- χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

- ακόμα και δαπάνες για τη μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Ο υπουργός ανέφερε ότι εκτός από τις δύο αυτές δράσεις προωθείται και ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT) μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie, το οποίο θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα σε λίγες ημέρες.

 

Τα πέντε βήματα για μια νέα επιχείρηση

E-mail

Στην εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία που ζει η Ελλάδα, η μισθωτή εργασία, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δείχνει σαφή σημάδια υποχώρησης. Άλλωστε, η ανεργία είναι ήδη στο 15%...

Πολλοί, λοιπόν, ορθώς σκέπτονται το ξεκίνημα μιας νέας, δικής τους επιχείρησης. Ιδού τα πέντε βασικά βήματα για να την ξεκινήσετε:

Πρώτον, ψάξτε για την έμπνευση. Μερικές φορές η έμπνευση βρίσκεται ανάλογα με το τι υπάρχει γύρω από τον καθένα ή το τι ΔΕΝ υπάρχει. Δείτε ποιες υπηρεσίες ή προϊόντα λείπουν από την περιοχή σας. Πολλοί θα έχουν προχωρήσει στις ίδιες διαπιστώσεις αλλά ελάχιστοι, οι επιχειρηματίες, είναι εκείνοι που θα προχωρήσουν για να καλύψουν το κενό.

Δεύτερον, συντάξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Είναι χρήσιμο για πολλούς λόγους. Αφενός η κάλυψη των πτυχών μιας επιχείρησης είναι πια τόσο πολύπλοκη που κανείς δεν μπορεί να τη θυμάται χωρίς να την έχει βάλει στο χαρτί. Αφετέρου, η λεπτομερής ενασχόληση και προετοιμασία της επιχείρησης αυξάνει τελικά την πιθανότητα να μπει τελικά σε εφαρμογή και να μην εγκαταλειφθεί στην πορεία. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι πιθανότητες να προχωρήσει κανείς αφού συντάξει ένα business plan είναι δυόμιση φορές περισσότερες από εκείνους που δεν μπαίνουν στον κόπο….

Επίσης, κι αυτό είναι σημαντικό, ένα business plan είναι πάντοτε απαραίτητο αν θέλει κανείς να δανειοδοτηθεί, να επιδοτηθεί ή να βρει συνέταιρο. Δεν χρειάζεται όμως να είναι εξαντλητικά λεπτομερές: Κάτι μεταξύ 20 και 40 σελίδων είναι μια χαρά, αρκεί οι βασικές πτυχές να μπορούν να καλυφθούν.

Τρίτον, αξιολογήστε την επιχείρησή σας. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να απευθυνθεί κανείς σε επενδυτές. Πολλές φορές οι άνθρωποι με επιχειρηματικές ιδέες υπερτιμούν την δυνητική επιχείρησή τους. Οι επενδυτές δεν το κάνουν ποτέ. Ωστόσο υπάρχει και ο συγκριτικός τρόπος. Δείτε πόση αξία έχουν επιχειρήσεις παρόμοιες με την δική σας, σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές στις οποίες σχεδιάζετε να την λειτουργήσετε.

Η αξιολόγηση θα σας είναι χρήσιμη ακόμη κι αν χρηματοδοτείτε εσείς ο ίδιος την επιχείρησή σας. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να κρίνετε την αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

Τέταρτον, βρείτε την σωστή τοποθεσία. Η έδρα της επιχείρησης, ιδίως όταν πρόκειται για λιανεμπορική επιχείρηση ή για παροχή καταναλωτικών υπηρεσιών. Πρέπει κανείς να ελέγχει όχι μόνο το στάτους της περιοχής αλλά αν βρίσκονται κοντά σχολεία, νοσοκομεία, οδικοί άξονες, πληθυσμός με κινητικότητα, κ.λπ.

Σημαντικό επίσης είναι να βρίσκεστε κοντά στους μεγάλους ανταγωνιστές σας. Έτσι, θα επωφεληθείτε από τις προσπάθειες που κάνουν για να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα, δηλαδή από το marketing plan που εφαρμόζουν.

Πέμπτο, βρείτε τους πρώτους σας πελάτες. Αυτί είναι που θα δικαιώσουν την αρχική σας ιδέα γιατί όντες πελάτες σας αποδεικνύουν ότι όντως υπήρχε κενό στην αγορά που καλύψατε εσείς. Επίσης, θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε αν και τι πρέπει να βελτιώσετε στο προϊόν σας. Αν, μάλιστα, μείνουν ευχαριστημένοι θα είναι αυτοί οι ίδιοι που θα σας φέρουν περισσότερους πελάτες.

Αλλά που βρίσκει κανείς τον πρώτο του πελάτη; Εξαρτάται από τον κλάδο αλλά ο βασικός κανόνας είναι ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να ενεργοποιήσει τις προσωπικές του επαφές. Γράψτε μια επιστολή σε όποιον μπορεί να γίνει πελάτης σας και τηλεφωνήστε του το αργότερο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Στο γράμμα θα πρέπει να προσφέρετε και κάτι εκτός από πληροφορίες, ας πούμε μια έκπτωση, ή δωρεάν συμβουλές ή ακόμα και κάποια αμοιβή αν σας στείλουν εκείνοι κάποιον άλλον ως πελάτη.

 

Πέντε «βηματα» για να βρείτε επενδυτή

E-mail

Στην χειρότερη περίοδο της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ψάχνουν για κεφάλαια προκειμένου να στηρίξουν την λειτουργία τους και τις προοπτικές ανάπτυξής τους για το επόμενο, καλύτερο (;) διάστημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιδoύ λοιπόν πέντε συμβουλές που δίνει το Forbes σε όσους επιχειρηματίες ψάχνουν χρηματοδότηση:

Πρώτον, δικτυωθείτε μανιωδώς.

Παρότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή, οι επενδυτές είναι φυσικά πρόσωπα και προτιμούν κατά πρόσωπο συζητήσεις. Εμπιστεύονται την ομάδα μιας εταιρείας, όχι μόνο τα νούμερα και τους λογαριασμούς. Γι αυτό οι επιχειρηματίες πρέπει να παρακολουθούν συνέδρια αφού εκεί συχνάζουν οι επενδυτές. Χρήσιμο είναι επίσης να διατηρούν επαφές με τους «φύλακες του στέμματος», τους λογιστές και τους δικηγόρους. Αυτοί μπορούν να κάνουν εύκολα τέτοιου είδους συστάσεις.

Δεύτερον, ειδικευτείτε στην παρουσίαση της εταιρείας σας.

Αυτό σημαίνει να είναι κανείς έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις του τύπο: Πόσο μεγάλη είναι η αγορά σήμερα; Πώς θα κερδίσει η εταιρεία; Πώς διαφοροποιείται από τους άλλους; Πόσα χρήματα χρειάζονται; Πώς θα ξοδευτούν τα χρήματα αυτά; Χρήσιμο είναι να υπάρχει ένας φορητός υπολογιστής μαζί. Μπορεί να χρησιμεύσει στην παρουσίαση στοιχείων ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε.

Τρίτον, συνεργαστείτε με καλό δικηγόρο.

Συνήθως οι επιχειρηματίες παθιάζονται με τα οικονομικά ζητήματα, όπως πόσο θα κερδίσουν και πόσο θα αυξήσουν την αξία της εταιρείας τους. Οι επενδυτές δεν σκέφτονται πάντα έτσι. Μπορεί να προτιμήσουν να πουλήσουν την επένδυσή τους κάποια στιγμή για ένα καλό κέρδος. Αν κανείς δεν θέλει να χάσει την εταιρεία του ας προστατευτεί από την αρχή.

Τέταρτον, ικανοποιήστε τους πελάτες σας.

Το να έχει κανείς ένα καλό προϊόν δεν αρκεί. Πρέπει να έχει και πελάτες που διαδίδουν ότι το προϊόν είναι καλό. Οι περισσότεροι επενδυτές μιλάνε με πελάτες επιχειρήσεων πριν από οποιονδήποτε άλλον. Αν τους βρουν ενθουσιασμένους, θα βάλουν ευκολότερα το χέρι στην τσέπη.

Πέμπτον, πιστέψτε!

Αν σας νιώσουν να αμφιβάλλετε θα κάνουν πίσω. Να είστε ανοιχτοί στο να ακούτε τους άλλους αλλά να έχετε εμπιστοσύνη στο όραμά σας.

 

Εξαγωγές στις ΗΠΑ με… Test America

E-mail

«Η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια από τις πλέον κερδοφόρες, οργανωμένες και προσβάσιμες αγορές στον κόσμο. Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εταιρεία που επιχειρεί να την κατακτήσει, θα σχεδιάσει προσεχτικά την στρατηγική της. Όσο πιο πολύ μετρήσιμη και εφικτή είναι η ευκαιρία που της παρουσιάζεται στην αγορά των ΗΠΑ, τόσο πιο εύκολα θα ανοίξουν όλες εκείνες οι πόρτες (αγοραστών, πιθανών συνεργατών, κτλ.) που θα μετατρέψουν την ευκαιρία σε πραγματικότητα.» Τα λόγια αυτά ανήκουν στον David Rogovin, πρόεδρο της Rogovin Group (rogovingroup.com), εταιρείας συμβούλων marketing που εδρεύει στην Βοστόνη των ΗΠΑ, η οποία έχει αναπτύξει το νέο ειδικό πρόγραμμα εξαγωγών Test America / Greece.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συνδυασμού εργαλείων μάρκετινγκ και πωλήσεων που στοχεύει στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Απογράφων των ΗΠΑ οι εισαγωγές στην αμερικανική αγορά το 2010 αυξήθηκαν κατά 20% καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν από την ύφεση ήδη από τον Ιούνιο του 2009. Το κακό είναι ότι ενώ οι εισαγωγές από τις άλλες χώρες της Μεσογείου αυξήθηκαν (Πορτογαλία 36%, Ισπανία 9%, Ιταλία 8%, Τουρκία 15%), οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5% στα 797 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Βουτσαδάκη, εκπρόσωπο του Rogovin Group στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Test America / Greece θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αμερικανική αγορά με έναν γρήγορο, συντεταγμένο και όχι ακριβό τρόπο.

Πώς λειτουργεί;

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ομαδοποιούνται ανά κλάδο. (τρόφιμα και ποτά, μόδα και καλλυντικά, κοσμήματα, υπηρεσίες τουρισμού κτλ.) Κατόπιν σε συνεργασία με τις διοίκησης τους επιλέγονται τα κατάλληλα προϊόντα προς εξαγωγή.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ομάδες των 6-8 μοναδικών προϊόντων του ιδίου κλάδου. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει έχει την αποκλειστικότητα στην κατηγορία της ενώ τα προϊόντα της, συνοδευμένα με ένα ολοκληρωμένο προωθητικό πακέτο παρουσιάζονται μαζί με άλλα ως ομάδα συμπληρωματικών προϊόντων. Για παράδειγμα στον κλάδο τροφίμων και ποτών, η επιχείρηση που συμμετέχει και παράγει ελαιόλαδο θα αποτελεί τον μοναδικό προμηθευτή ελαιόλαδου που μαζί με άλλα τρόφιμα και ποτά θα προωθηθούν στις ΗΠΑ ως ένα πακέτο γεύσεων από την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να δημιουργεί concepts όπως το «πακέτο γεύσεων από την Ελλάδα», για να πετυχαίνει την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από τους εμπόρους και να διεκδικεί, στην περίπτωση των τροφίμων και ποτών, την τοποθέτηση των προϊόντων σε σημεία υψηλής προβολής στα Αμερικανικά σουπερμάρκετ.

Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπει αρχικά μια δοκιμαστική περίοδο παρουσίασης των προϊόντων σε γεωγραφικά επιλεγμένες περιοχές των ΗΠΑ και την εκπόνηση έρευνας αγοράς σε Αμερικανούς καταναλωτές αλλά και σε εισαγωγείς, αγοραστές και εμπορικούς διευθυντές.

Κατά την περίοδο αυτή θα πραγματοποιηθούν τυχόν προσαρμογές και θα ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ και πωλήσεων που θα οδηγήσει με επιτυχία στο τελικό στάδιο της τοποθέτησης των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ.

Το Test America / Greece σχεδιάστηκε για να προσφέρει σε Ελληνικές επιχείρησης κάθε κλάδου, τον τρόπο για να πετύχουν την είσοδο τους στην αγορά των ΗΠΑ. Ενώ το κόστος για κάθε επιχείρηση μοιράζεται με τις υπόλοιπες που συμμετέχουν με συμπληρωματικά προϊόντα στο concept που δημιουργεί κάθε φορά το πρόγραμμα.

Το Rogovin Group έχει αναπτύξει κατά το παρελθόν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες όπως με την Reebok στην Βρετανία, την Bodega Hermanos Wines στην Ισπανία, την Gaggenau στη Γερμανία, την Sigarms στην Ελβετία αλλά και με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως με την KFC και την Chevrolet.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109