Αρχική Μικρες Επιχειρησεις Ενισχύσεις για νέους επιχειρηματίες

Ενισχύσεις για νέους επιχειρηματίες

E-mail

Δέσμη δράσεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα ανακοίνωσε σήμερα 30 Μαΐου 2011 ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου. Ειδικότερα:

* Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ ευρώ, το οποίο προκηρύσσεται εντός της εβδομάδας και θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1η Ιουλίου 2011 και για ένα δίμηνο.

- Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών, και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.

- Προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 ευρώ ή ακόμη και σε 1 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά.

* Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 30 εκ ευρώ, που ενισχύει νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους 30.000-300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα ή επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και παροχής νερού και έργα ύψους 20.000-200.000 ευρώ για άλλους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί ενώ η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2011.

* Την ειδική δράση για την επιχειρηματικότητα των νέων, συνολικού ύψους 90 εκ ευρώ, που προβλέπεται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης χαμηλότοκων δανείων (από 30.000 έως 300.000 ευρώ) για τη στήριξη της επένδυσής τους. Μάλιστα, όσοι νέοι υπαχθούν στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη δράση του ΕΤΕΑΝ.

* Ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που πρόκειται να κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT), μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie.

* Την ψηφιακή πλατφόρμα StartUp Greece, που αριθμεί ήδη 1.700 μέλη και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε νέο επιχειρηματία.

* Μια σειρά δράσεων ενημέρωσης σε φορείς και δίκτυα νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα στη λογική της αυτοοργάνωσης.

* Την αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις όπως την ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα και σε ένα σημείο, την αναμόρφωση του προπτωχευτικού δικαίου, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πάρκων, και την προετοιμασία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» που θα ενσωματώσει όλες τις σχετικές δράσεις άρσης εμποδίων σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώθηκε, προς ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, ότι η Επιχειρηματικότητα των Νέων είναι το μοναδικό καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου που προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης όπως:

- αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

- παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης,

- τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης, - μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

- δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση,

- διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους, εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων,

- χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

- ακόμα και δαπάνες για τη μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Ο υπουργός ανέφερε ότι εκτός από τις δύο αυτές δράσεις προωθείται και ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT) μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie, το οποίο θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα σε λίγες ημέρες.

 

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109